Får lage reguleringsplan for ny E16

Statens vegvesen har gitt konsulentselskapet Rambøll – Sweco ANS jobben med å lage reguleringsplanen for ny E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle. Dermed har man kommet et steg nærmere byggingen av ny jernbane og europavei på den rasutsatte strekningen.