NRK Meny
Normal

Får ikke fange leppefisk i vest

Stor etterspørsel fra laksenæringen har ført til voldsom vekst i fisket etter bergnebb og berggylte. Nå sier Fiskeridirektoratet stopp.

Berggylt, leppefisk

HYPPIG GJEST: Berrgylten og øvrig leppefisk fins langs hele norskekysten.

Mange har opplevd fiskelykken for første gang fra en bryggekant. Med hjemmelaget stang og snøre, fikk vi bergnebb og berggylt på kroken, og mesterstykket var å få fisken på land og opp i bøtten.

Men nå må også fangst av slik fisk reguleres.

Full stans i fisket

- Dette gjør vi for å være føre var. Vi setter i gang tiltak for å sikre at vi har leppefisk i fremtiden også, at ikke vi får en lokal utfiskning av bestander, sier seksjonssjef i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet, Anne Kjos Veim, til NRK.no.

I dag sendte hun ut melding om full stans i fisket etter leppefisk på Vestlandet frem til 20 . juni. Det blir også forbudt å fiske leppefisk på under 11 cm. Det er første gang slike strakstiltak blir gjort.

- Leppefisken har en ganske fantastisk gyteaktivitet, hvor den trenger ro. Den er ganske stedbunden, passer godt på avkommmet sitt, så vi må gi den fred i gyteperioden, sier Veim.

- Leppefisken er viktig

Det er oppdrettslaks, eller rettere sagt lakselusen, som har skylden. For leppefisk spiser lusen av levende laks i mærer. En biologisk og kjemikaliefri metode som stadig blir viktigere, sier forsker Åsmumd Bjordal ved Havforskningsinstituttet.

- Det begynte spedt på slutten av 80-tallet. Etter hvert som kjemiske midler ble mer og mer problematisk, har effekten av leppefisk blir mer betydningsfull, sier Bjordal, som er en av nestorene innen forskning på bruk av leppefisk.

Dermed har også fiskerer funnet seg en ny nisje. Kraftig fiske på bergnebb og berggylt er bakgrunnen for tiltaket som ble innført i dag.

- Vi så at det ble ganske stor interesse for å fiske i fjor, nesten litt sånn Klondike-steming, med økt etterspørsel på grunn av lus. Prisene ble ganske gode, og mange så at her kunne de skaffe seg inntekt. Da ble det litt stort press på leppefisk-bestandene, sier Veim.

Frykter lokalt overfiske

- Vi vet lite om bestanden, men vet at det er en tallrik fiskegruppe langs store deler av norskekysten. Hvis fisket øker mer i omfang, kan man risikere oppleve lokalt overfiske, sier Bjordal.

- Kan leppefisken bli utrydningstruet?

- Nei, det tror jeg ikke. Men det er viktig å ta på alvor og regulere fisket før vi vet hvor stor påvirkning det har på leppefisk-bestanden, mener han.

Men hva med vesle Knut på bryggekanten? Må han ogås innstille fisket?

- Nei. Det er ikke sånn at det er forbudt å fiske med en en krok på kaien, eller få en berggylte i garnet. Du kan trygt spise den. Forbudet gjelder kommersielt fiske til oppdrett, sier Veim.