Far dømt til fengsel for vold mot baby

45-åring funnet skyldig i å ha ristet sin seks uker gamle sønn så hardt at barnet fikk hjerneblødning og cerebral parese.

Barneklinikken i Bergen

OPPDAGET HJERNEBLØDNING: Barnet ble fraktet hit til Haukeland sykehus i Bergen kort tid etter at foreldrene hadde tatt gutten med til lokal legevakt i hjemkommunen.

Foto: Tone Berge / NRK

Mannen nektet straffskyld for å ha utøvd vold mot barnet, men ble ikke trodd i retten. Hardanger tingrett har nå dømt faren for legemsbeskadigelse under skjerpende omstendigheter.

Straffen er satt til fem års fengsel, hvorav ett år ble gjort betinget. Han må også betale sønnen sin nærmere 2,2 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Skrek i halvannet døgn

Det var 15. oktober 2014 at foreldrene oppsøkte legevakten fordi det seks uker gamle barnet hadde skreket siden ettermiddagen dagen før.

Faren fortalte da at gutten hadde dunket hodet i vasken, mens mor antydet at han babyen kunne ha falt ned fra stellebordet.

Legene fattet raskt mistanke om at situasjonen var alvorlig og sendte barnet til Haukeland sykehus i Bergen. Der ble det påvist alvorlige hodeskader, blant annet hjerneblødning.

Gutten har i tillegg fått cerebral parese og nedsatt språklig og motorisk funksjon, og sakkyndige har slått fast at han vil være minst 40 prosent ufør resten av livet.

Bistandsadvokat Johannes Romstad og aktor Benedikte Høgseth

FENGSEL OG ERSTATNING: Bistandsadvokat Johannes Romstad la ned påstand om oppreisning og erstatning på nesten 2,2 millioner kroner. Her sammen med aktor, statsadvokat Benedikte Høgseth.

Foto: Tale Hauso / NRK

Pågrep begge foreldrene

Mistanker om at skadene skyldtes vold gjorde at politiet ble koplet inn.

Noen dager etter innleggelsen ble begge foreldrene pågrepet i sitt hjem i Hardanger og siktet for vold mot babyen.

Mor ble etter hvert sjekket ut av saken. Saken var på et tidspunkt også henlagt, men påtalemyndigheten valgte til slutt å tiltale barnefaren for grov vold mot et forsvarsløst barn.

I tiltalen ble det lagt til grunn at far hadde ristet barnet hardt og/eller dunket sønnen mot et hardt underlag.

Vitner: – Tyr lett til vold

Bakgrunnen for at det ble tatt ut tiltale var blant annet farens egen forklaringer om uhell han har hatt med sønnen, samt stadige endringer av forklaringen.

Flere vitner ga i retten også uttrykk for at 45-åringen lett tyr til vold.

– Retten finner at det ikke er tvil om at spedbarnet har vært utsatt for kraftig filleristing og/eller støting mot hardt underlag i hodet i dagene før innleggingen på sykehus, heter det i dommen.

Forsvarer og advokat Jannicke Keller-Fløystad

BA OM FRIFINNELSE: Advokat Jannicke Keller-Fløystad er forsvarer for den 45 år gamle barnefaren. Han nekter straffskyld.

Foto: Tale Hauso / NRK

Nekter straffskyld

Statsadvokat Benedikte Høgseth la i tingretten ned påstand om fem års ubetinget fengsel. Retten valgte å gjøre ett år betinget fordi det har tatt svært lang tid å få saken gjennom rettssystemet.

Høgseth sier til Bergens Tidende at hun er fornøyd med dommen og ikke vil innstille på anke fra påtalemyndighetens side, en avgjørelse som formelt må tas av Riksadvokaten.

Det har hittil ikke lyktes NRK å få kontakt med mannens forsvarer, advokat Jannicke Keller-Fløystad, men 45-åringen har hele tiden nektet straffskyld.

Forsvareren la derfor ned påstand om full frifinnelse ved starten av straffesaken.