Far dømt til 12 års fengsel for over 300 overgrep mot datteren

Mannen må også betale nesten fire millioner kroner i erstatning, skriver BT. Han anker straffeutmålingen, sier forsvareren til NRK.

Gulating lagmannsrett

STRENG STRAFF: En mann er dømt til tolv års fengsel for hundrevis av overgrep mot datteren. Forsvareren vurderer anke.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Faren til en nå 18 år gammel kvinne er i Gulating lagmannsrett dømt til tolv års fengsel for overgrep mot datteren, skriver BT.

Lagmannsretten finner det bevist at jenten ble utsatt for 300 enkeltovergrep fra hun var 6 til 12,5 år gammel.

Mannen dømmes også til å betale datteren til sammen 3,83 millioner kroner i erstatning for fremtidig tap, menerstatning og oppreisning.

I tingrettsdommen sto det at datteren «har vært tilnærmet fullstendig invalidisert siden innleggelsen på barneposten i februar 2015», noe BT har hatt omfattende dekning av.

Straffen ble skjerpet

Faren anket tingrettsdommen, som lød på 9,5 års fengsel. Det endte altså med strengere straff, fordi lagmannsretten fant flere overgrep bevist. Erstatningskravet er også noe høyere.

Lagmannsretten fastslår at kvinnens senskader skyldes overgrepene, som de mener ligger nær opp til voldtekt.

De syv dommerne konkluderer med at datteren forklarer seg «konsistent og troverdig om overgrepene, hva som har skjedd, når de startet og hvor de har funnet sted».

Anker straffeutmålingen

Farens forsvarer, advokat Per Magne Kristiansen, sier til NRK at de vil anke straffeutmålingen.

– Når man har gått to runder på skyldspørsmålet, er det avgjort, med mindre det er begått saksbehandlingsfeil. Men straffen er økt fra tingretten til lagmannsretten, og man har veldig spinkelt med rettspraksis når det gjelder å komme med en så streng reaksjon som Gulating lagmannsrett her gjør. Slik at jeg kan fastslå med en gang at det uansett blir en anke på straffeutmålingen, sier Kristiansen.

Faren erkjente ikke straffskyld.

– I hans verden er det slik at han ikke har gjort noe galt. Da er det klart at dette blir fryktelig for han. Hans opplevelse av dette er at han for sitt vedkommende undergår urett, sier Kristiansen.