Fant over 200 ulovlige teiner i skjærgården – flere anmeldt til politiet

Myndighetene avslørte storstilt ulovlig hummerfiske utenfor Sotra og Øygarden. – Helt uakseptabelt og svært skuffende, sier Fiskeridirektoratet.

Ulovlige teiner Sotra og Øygarden

FLERE ANMELDT: – Det har allerede blitt levert anmeldelser, og flere kommer etter hvert som vi har fått behandlet alle beslagene, sier Vidar Ulriksen i Fiskeridirektoratet.

Foto: Kystvakten

Fiskeridirektoratet, politiet, Kystvakten og Statens naturoppsyn avholdt fredag og lørdag en fellesaksjon for å avdekke ulovlig fiske på hummer og leppefisk utenfor Sotra og Øygarden.

Fangsten var urovekkende god: Totalt avdekket de hele 220 ulovlige teiner.

– Det er ingen tvil om at det har foregått storstilt direkte fiske etter hummer utenfor sesongen. Dette er helt uakseptabelt og svært skuffende, sier regiondirektør Vidar Ulriksen til Fiskeridirektoratets egne nettsider.

Manglet fluktåpninger

Totalt fire båter fra Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn var med i aksjonen.

I tillegg deltok politiet med båt under deler av aksjonen, opplyser direktoratet.

De 220 teinene som ble løftet om bord på båtene, var ulovlige enten fordi de var feilmerkede, eller hadde blokkerte eller manglende fluktåpninger.

Flere av eierne av teinene er allerede anmeldt til politiet.

– Det har allerede blitt levert anmeldelser, og flere kommer etter hvert som vi har fått behandlet alle beslagene, sier Ulriksen.

Ulovlige teiner Sotra og Øygarden

FANGSTEN: Aksjonen avdekket 220 ulovlige teiner.

Foto: Kystvakten

Ber om hjelp fra publikum

Fiskeridirektoratet sier resultatet er så urovekkende at de allerede har bestemt seg for å intensivere kontrollvirksomheten i 2018. Dessuten ønsker de flere tips fra publikum om ulovligheter.

– Vi setter stor pris på at de som bor langs kysten, og kanskje selv driver med teiner, rapporterer inn til oss om mistenkelig aktivitet, sier Ulriksen.