Utreder kraftkabel i fjorden – fant 26 skipsvrak på bunnen

– Når man finner så mange på et så lite område så sier det at svært mye fremdeles ikke er oppdaget, sier arkeologen.

Skipsvrak Hardangerfjorden

KULTURHISTORIE: Bildet viser ett av de godt over 20 vrakene som ble funnet i Hardangerfjorden i oktober. Om du ser godt etter ser du et skipsratt fra et fartøy fra 1800-tallet.

Foto: Northconnect

– Så store funn er ikke noe vi er veldig vant til å håndtere, sier arkeolog Tord Kristian Thode Karlsen ved Bergens Sjøfartsmuseum.

Funnet ble gjort i Hardangerfjorden siste uke i oktober.

Karlsen var om bord på skipet til Northconnect, som planlegger å legge en gigantisk kraftkabel mellom Norge og Skottland.

Selskapet gjør undersøkelser av sjøbunnen der den planlagte kabelen skal legges, og i den forbindelse ble arkeologen med for å finne ut av hva som ligger på fjordbunnen.

– Vi fikk være med for å ta en ordentlig titt på alt som var potensielle vrak, og fant i alle fall 26. Det grunneste lå på 346 meters dybde, så det er begrenset hvor mye videre undersøkelser vi kan gjøre, forteller Thode Karlsen.

Tror mange er senket med vilje

Han vurderer flere av funnene som kulturminneverdige.

– Ja, absolutt. Flere av vrakene kommer inn under kriteriene for det, sier han.

Skipsvrak i Hardangerfjorden

FRA 1800-TALL: Arkeologene mener dette er «Express» som gikk på Bømlahuk og sank i 1873. Alle om bord reddet seg i land. De hvite strekene er ruten undervannsbåten har hatt over fartøyet.

Foto: Northconnect

Med seg hjem fikk han timevis med videoundersøkelser og sonarbilder av fjordbunnen. Disse skal nå analyseres og registreres.

– Det er en en jobb vi går i gang med nå, men vrakene blir foreløpig liggende.

Noen av vrakene tror arkeologene kan være fra tidlig 1800-tall. Andre er fra nyere tid.

– Nå må vi prøve å bruke dette etter beste evne og finne ut hva det er vi ser. Men det er rimelig å tro at det er mye av dette som er senket med vilje i mellom- og etterkrigstid, sier han.

Undersøkelsen av havbunnen foregikk fra området sør for Bømlo i Sunnhordland og forbi Norheimsund i Hardanger. Vrakene som ble funnet ligger spredt langs hele strekningen.

Undersøkelsen var begrenset til et par hundre meter i bredden på det meste. Det betyr at det trolig finnes langt flere vrak i kabeltraseen.

– Når man da finner så mange skipsvrak på en så liten stripe i en så stor fjord vitner det om at det er svært mye som fremdeles ikke er oppdaget, mener Thode Karlsen.

Skipsvrak i Hardangerfjorden

MYE SPENNENDE: Dette er det som er igjen av skipsrattet på det arkeologen tror er «Express» som sank i 1873.

Foto: Northconnect

Fant veteranbil opp ned

Men også andre ting enn skip ble funnet. Noen av sakene gjorde at arkeologen kunne ønske han visste hvordan de hadde havnet på dypet.

– Det var jo litt pussig å finne en veteranbil som lå opp ned midt ute i fjorden uten noen ting rundt seg. Da begynner man jo å lure på foranledningen, sier Karlsen.

– Hva var det mest spesielle funnet?

– Det vi var mest interessert i var det som kunne se ut som plankehauger. Det er eldre vrak som er skadet, og der er vi litt mer usikre på hva det kan være, forklarer han.

Laster kart, vennligst vent...

Sjøkabelen Northconnect planlegger, skal gå fra Skottland og gå i land i Sima i Hardanger.