Fann 70.000 ulovlege sigarettar

Tollarar og politiet fann ei stor mengde sigarettar, brennevin og tobakksvarer då dei ransaka ein butikk og ein bustad i Bergen i slutten av september. Ransakinga skjedde etter mistanke om at det ble seld sigarettar som ikkje var fortolla i butikken, melder Tolletaten. I butikken og ein nærliggande bustad fann tollarane 71.940 sigarettar, ni liter brennevin, 7,5 kilo røyketobakk, 33 kilo frukttobakk og vel to kilo snus. Tollbeslaget utgjer 271.000 kroner i avgifter.

Sigarettbeslag Bergen
Foto: Tolletaten