Fangeøy til sals for 8,2 millionar

Fleire reiselivsaktørar og eit par privatpersonar skal vera interessert i å kjøpa den gamle fangeøya Ulvsnesøy i Sørfjorden ved Osterøy. Øya har eit 20-tals bygningar og har hatt open soning for 31 innsette sidan 1982, med høns, sauer og alpakka. Direktoratet vedtok i vinter nedlegging, trass i protestar frå politikarar, tilsette og innsette.

Ulvsnesøy
Foto: Eiendomsmegler Krogsveen AS

Søk i valresultata

valg-dekorasjon