Familiefar dømt til 15 års forvaring for overgrep

En 44 år gammel familiefar er i Bergen tingrett dømt til 15 års forvaring for overgrep.

Ellen Eikeset Mjøs i retten

Ellen Eikeset Mjøs representerer syv av de fornærmede barna. Hun er glad for at det er foreligger en dom, og håper at de fornærmede kan få ro.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Det er godt at det foreligger en dom, og det er en god og grundig dom. Jeg er enig med retten om at forvaring er den riktige reaksjonen i denne saken, sier bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs, som representerer sju av jentene.

Bergensmannen er dømt for overgrep mot åtte jenter. Det var TV 2 som først meldte om dommen.

Alle jentene var under ti år da overgrepene mot dem startet, enkelte var bare fem-seks år.

Erstatning på 1,6 millioner kroner

Forvaringsdommen har en minstetid på ti år. Mannen er også dømt til å betale erstatning på til sammen 1,6 millioner kroner til jentene.

«Tiltalte har etter rettens syn vist et fast forbrytersk forsett. Handlingene framstår ikke som impulsive, men tvert imot som planlagte», heter det i den 49 sider lange dommen fra Bergen tingrett.

Overgrepene mot jentene skjedde da de var på overnattingsbesøk hos datteren til tiltalte, og dommen mener 44-åringen kynisk har utnyttet disse situasjonene.

«Han har etablert et tillits-/vennskapsforhold til fornærmede og foreldre og lagt til rette for mange overnattingsbesøk og derav overgrep».

– En lettelse at den foreligger

Den omfattende saken har vært svært belastende for de pårørende. De måtte blant annet identifisere barna sine på bildene som 44-åringen hadde tatt av dem, da de ikke viste ansiktene.

Dessuten tok etterforskningen svært lang tid. Politiet brukte 16 måneder på å gå gjennom beslagene gjort hos familiefaren, noe de har fått kritikk for.

– Familiene er informert om dommen og det er en lettelse at den foreligger. Vi er veldig fornøyd med både forvaring og vurderinger rundt erstatning. Men mest av alt er dette et håp om at de nå kan legge denne straffesaken bak seg, og at de kan få ro, sier bistandsadvokat Mjøs.

Aktor ba om 20 års forvaring for mannen med minstetid på ti år.

– Dommen er ikke forkynt

Aina Tvengsberg representerer en av de fornærmede jentene. Hennes klient og familien er varslet om dommen som hun ble gjort kjent med torsdag morgen.

– Familien er veldig godt fornøyd med resultatet, forteller hun.

Kim Villanger forsvarer 44-åringen og skriver i en SMS til NRK at dommen ennå ikke er forkynt for hans klient.

– Vi svarer på henvendelser i morgen når dommen blir gjort kjent fra tingretten, skriver han.