Fagforeningene: – Unge må lære hvor viktige vi har vært for Norges velferd

– Elevene lærer at vi var blant Europas fattigste land, og ble det rikeste, men for lite om arbeidslivets rolle, mener fagforeningene. Nå krever de handling fra regjeringen.

Arisa Janthoasen (24) og Ditlef Diseth (25)

HAR IKKE PEILING: – Jeg vet ikke så mye om hva en fagforening innebærer, sa Ditlef Diseth (25) til NRK lørdag. Han og Arisa Janthoasen (24) har jobbet i restaurant- og barbransjen i flere år. – Jeg tror ikke så mange av mine venner har peiling på hva fagforeninger er, sa Janthoasen.

Foto: Linn Nyrvik / NRK

– Elever får for lite kunnskap i skolen om hvorfor fagorganisering er viktig, mener Geir Lyngstad Strøm, seniorrådgiver i Unio.

Som NRK fortalte lørdag, opplever både norske og nordiske fagforeninger at stadig færre unge blir medlemmer.

Kun hver fjerde arbeidstaker under 26 år er organisert, og fire prosent vet ikke engang om de er medlem i en fagforening.

Tidligere denne måneden gikk LO, Unio, YS og Akademikerne sammen om et kravbrev til regjeringen. Et av hovedkravene er at unges kunnskap om arbeidslivsorganisasjoner økes.

Elever, lærlinger og studenter lærer at Norge har utviklet seg fra å være blant Europas fattigste land, til å bli det rikeste, men for lite om arbeidslivets rolle i hvordan denne utviklingen har funnet sted.

Fagforeningene i brev til regjeringen

Fagforeningene mener mange unge ikke er godt nok forberedt på arbeidslivet, og heller ikke kjenner godt nok til historien.

«Den norske modellen og arbeidslivets organisasjoner har vært en viktig forutsetning for å skape økonomisk vekst, sosial velferd og et høyt kompetansenivå. Dette må forstås av oppvoksende generasjoner», heter det i brevet.

«Vi ber regjeringen styrke kunnskapen om den norske modellen og den praktiske arbeidslivskompetansen for elever, lærlinger og studenter», skriver fagforeningene.

Solberg legger ansvaret på organisasjonene

Erna Solberg talerstol

Erna Solberg (H)

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Så langt tyder lite på at fagforeningene blir hørt. I en tale under YS' 40-årsjubileum anerkjente statsminister Erna Solberg (H) problemet med få unge organiserte, men ba foreningene selv ta ansvaret.

– Dere må lykkes med å engasjere de unge. Jeg deler bekymringen over at organisasjonsgraden har falt de siste 20 årene, men å rekruttere medlemmer er først og fremst fagforeningenes jobb, sa statsministeren.

Kristin sæther

Kristin Sæther i LO

Foto: LO

LO er organisasjonen som har flest organiserte under 30 år. Ungdomsansvarlig Kristin Sæther sier de gjør mye for å rekruttere i yngre generasjoner, men at det er mer kunnskap som trengs.

– Vi besøker over tusen ungdommer hvert år. Det er ikke vanskelig å rekruttere unge når de først får informasjon om fagforeninger, men vi ser at det er stor kunnskapsmangel, sier Sæther.

– Forutsetter at skolen lærer opp elevene

Sæther sier LO lenge har jobbet for å få fagforeningskunnskap inn i samfunnsfaget i skolen. Geir Lyngstad Strøm i Unio etterlyser større fagforeningsfokus også i høyere utdanning.

Heidi nordby portrett

Heidi Nordby Lunde (H)

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

– I løpet av mine lærestudier var det for eksempel ingen som sa noe som helst om hvordan fagforeninger funker, sier Strøm.

Regjeringspartiene har imidlertid ingen planer om å gjøre noen store omveltninger i læreplanene.

– Vi forutsetter at skolen lærer elevene om den norske samfunnsmodellen, skriver Heidi Nordby Lunde (H) i arbeids- og sosialkomiteen, i en e-post til NRK.

Hun understreker at Høyre mener organisasjonsgraden i arbeidslivet er viktig for Norge. I stedet for å endre læreplanene, foreslår hun at fagforeningene går i direkte samarbeid med skolene, og for eksempel stiller som gjesteforelesere i norske klasserom.