NRK Meny

Færre trafikkulykker med russ

Antall trafikkulykker med russ har sunket de siste fem årene, viser skadestatistikk fra forsikringsselskapet If. På begynnelsen av 2000-tallet var det i gjennomsnitt over 150 ulykker med russebiler og russebusser før 17. mai, hvert år. I fjor ble det registrert 83 ulykker, det laveste tallet på ti år.

Russebil av vegen
Foto: Fredrik Ulen / NRK