Få forsinkelser:

Det har vært få forsinkelser på Flesland lufthavn i morgentimene, som følge av stormen Tor. Utover dagen vil flyene mest sannsynlig være i rute.