NRK Meny
Normal

Ewos vedtar dieselbot i millionklassen

Fiskefôrselskapet Ewos er ilagt et forelegg på 9,95 millioner kroner etter å ha gjort feil i forbindelse med refusjon av tollavgift på diesel.

Ewos

STOR BOT: Fiskefôrselskapet Ewos har fått en bot på ti millioner kroner fra Kripos. Selskapet med hovedkontor i Bergen har vedtatt boten. Her ser du sekker med fiskemel til oppdrettslaks.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Økokrim har gitt EWOS AS kjempeboten etter avgiftsunndragelse. Selskapet har vedtatt forelegget.

– Økokrim ser på dette som en alvorlig avgiftsunndragelse. Dette har pågått i en årrekke og vært mulig fordi selskapet har hatt mangelfulle kontrollrutiner, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik til NRK.

Man søker selv om refusjon, og det er derfor viktig å gi korrekte opplysninger.

Elisabeth Harbo-Lervik, førstestatsadvokat

Har samarbeidet

Saken gjelder urettmessig refusjon av mineraloljeavgift til fartøy som driver godstransport i innenriks sjøfart. Fra 2004 til 2012 mottok selskapet over 20 millioner kroner i refusjon for grunnavgift og CO₂-avgift på mineralolje.

– Umiddelbart etter at forholdet ble avdekket, fikk vi i samarbeid med Tollmyndighetene på plass nye rutiner for å sikre riktig håndtering av avgiftene, sier fungerende Ewos-sjef Fredrik Witte i en pressemelding.

Økokrim etterforsket saken og flere av selskapets kontorer ble gjennomsøkt, melder NTB.

– Vi har samarbeidet fullt ut med Økokrim, sier Witte.

Selskapet har satt av 33 millioner i regnskap for tilbakebetaling av avgifter og til å dekke et eventuelt gebyr. Resultatet for 2015 blir dermed ikke påvirket av forelegget.

Rask etterforskning

Selskapet mottok refusjonene til tross for at bruken av mineralolje ikke var i samsvar med vilkår for avgiftsfritak, og/eller unnlot å innbetale mineraloljeavgift da det ble klart at oljen likevel ikke ble brukt i avgiftsfri virksomhet.

– Vi mottok en anmeldelse fra Tollregion Vest-Norge i januar. Ved fastsetting av botens størrelse er det lagt vekt på at selskapet har samarbeidet for å opplyse saken noe som har vært medvirkende til at etterforskingen har latt seg gjennomføre så raskt, sier Harbo-Lervik.

– Er det grunn til å tro at det er andre selskaper som kan ha begått samme feil?

– Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at systemet er basert på tillit. Man søker selv om refusjon, og det er derfor viktig å gi korrekte opplysninger, sier førstestatsadvokaten i Økokrim.

Siste video

Programleiar: Marte Rommetveit
Programleiar: Marte Rommetveit