EVAKUERER SKULEOMRÅDE I ODDA:

Taket på delar av Skare skule i Odda er i ferd med å gje etter. Kommunen har derfor sperra av området. Odda kommune understrekar at det ikkje må vera ferdsel i det avsperra området. Foreldre blir bedne om å snakka med borna om dette.