Etterlyser kurs i tunnelsikkerhet for elever

Hvert år er det om lag tjue branner i norske tunneler. Bilistene bør få bedre opplæring i å takle tunnelulykker, mener kjøreskolene.

Trafikksikkerhet i tunnel

– MER TUNNELTRENING: I dag er tunnelsikkerhet en liten del av læreplanen i kjøreopplæringen.

Foto: Marthe Njåstad / NRK

Det har vært flere alvorlige branner i norske tunneler de siste årene. Senest i Skatstraumtunnelen onsdag denne uken.

Trafikksikkerhet i tunnel

Ove Sagen, kjørelærer ved Positiv trafikkskole i Bergen.

Foto: Marthe Njåstad / NRK

Hvert år er det om lag tjue branner i norske tunneler. Men i dag er det ikke krav om å ha kjøreopplæring i tunnel, noe trafikkskoler i landet etterlyser.

– Det står litt i lærerplanen vår om hvordan man kjører i tunnel, men ikke noe mer konkret enn det. Det har vært for lite fokus på det, sier kjørelærer Ove Sagen ved Positiv trafikkskole i Bergen til NRK.

Kurser elever i tunnelsikkerhet

Positiv trafikkskole i Bergen har allerede begynt med obligatorisk kurs om tunnelsikkerhet for sine elever.

Kjørte inn i en fjellvegg og eksploderte

En tankbil med rundt 16.000 liter bensin kjørte inn i en fjellvegg i Skatestraumtunnelen i Bremanger og eksploderte onsdag formiddag.

Foto: Daniel Restad / NTB scanpix

Det er et kurs ikke alle trafikkskoler i Norge har. Sagen etterlyser en lærerplan som handler mer om kjøring i tunnel.

Han får støtte fra styreleder i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Ann Kristin Thomte. Hun håper det vil komme obligatoriske krav til kjøreopplæring i tunnel.

– Det er nok et tema som ikke blir godt berørt. Jeg tror det vil være viktig å få dette inn i mer systematiske former i forhold til trafikkopplæring.

Skal inn på læreplanen

I samarbeid med et nytt EU-direktiv som skal komme i løpet av neste år vil tunnelkjøring bli en del av kjøreprøven.

Bente Skjetne

Bente Skjetne er avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Bente Skjetne sier at de jobber med å fornye lærerplanene.

– Det bygges stadig flere tunneler. Det blir mer og mer vanlig at folk kjører i tunneler, sier hun.

– For tiden har vi en gjennomgang av alle lærerplaner og førerprøver og da vil vi se på det i den forbindelse, sier Skjetne.

Sagen minner om det viktigste man bør gjøre dersom det oppstår brann i tunnel.

– Kom deg ut av tunnelen. Det er første bud. Deretter må man varsle annen trafikk, få tunnelen stengt, men først og fremst – tenk på deg selv.

LES OGSÅ: – Veier er farligere enn tunneler