Barnehage-gigant har eiere i skatteparadis

6500 norske barn går i Espira-barnehager med eiere i skatteparadiset Guernsey. Norske kommuner må unngå slike firma, mener organisasjonen Attac.

Barnehage

EIERE I PARADIS: Norske kommuner kjøper barnehagetjenester av selskap med eiere i såkalte skatteparadis.

Foto: Alem Zebic / NRK Brennpunkt

Organisasjonen Attac krever oppvask i norske kommuner som har avtaler med firma i skattefirma.

Espiras eiere i skattegunstig land

Hvert år taper Norge 7,5 milliarder kroner på grunn av selskapers bruk av skatteparadiser.

Et av selskapene som har tilhørighet i et slikt skatteparadis er Espira. 70 prosent av barnehagegiganten er eid av det finske investeringsselskapet CapMan Fund, som er registrert i Guernsey, en liten øy i den engelske kanal.

6500 barn går i barnehager i Espira-konsernet, og 30 norske kommuner i hele Sør-Norge kjøper tjenester i en av Espiras barnehager.

Deler av barnehagekronene fra norske kommuner kan dermed også havne hos de finske eierne. Det sier Guttorm Schjelderup, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.

– Man kan flytte inntekter fra selskaper i Norge til skatteparadisene, sier Schjelderup til NRK.no

Krever boikott og åpenhet

Nå vil organisasjonen Attac gå selskaper som Espira nøyere etter i sømmene. De krever også at kommunene nå må unngå firma basert i slike skatteparadis.

Benedikte Pryneid Hansen

KREVER ÅPENHET: Benedikte Pryneid Hansen i Attac.

Foto: Attac

– Det vil være en politisk markering for å vise at man tar avstand fra de skadelige konsekvensene som skatteparadis har, sier leder i Attac Norge, Benedikte Pryneid Hansen.

Den internasjonale organisasjonen er registrert i 48 land, og har kampen mot internasjonal ”spekulasjonsøkonomi” og skatteparadis som noen av sine viktigste saker.

De retter nå pekepinnen mot norske kommuner, og SV i Bergen støtter forslaget.

– Vi har utfordret Bergen kommune til ikke å inngå kontrakter med bedrifter eller firma som er registrerte i skatteparadiser, sier Jorge Dahl, vararepresentant for SV i bystyret.

Blått byråd avviser forslaget

Byrådet i Bergen er lunken til en boikott av selskaper med base i skattegunstige land. Frps finansbyråd i Bergen, Liv Røssland, vil ikke gå med på forslaget til SV.

– Vi mener ikke vi kan blant avvise et selskap fra et såkalt skatteparadis helt uten videre.

Guernsey

PARADIS? Espira-barnehagene sin største eier er registrert her - i Guersney, som har gunstige skatteregler.

Foto: Markconnell / Flickr

Attac foreslår blant annet at et minstekrav til kommunene må være å be om bedre dokumentasjon på hvor selskapenes overskudd havner. Men finansbyråden i Bergen er skeptisk til å utelate enkelte aktører.

– Det å begynne å lage spekulasjoner om disse ikke betaler sitt utbytte på en riktig måte, det er opp til andre myndigheter enn kommunene å etterforske, mener Røssland.

– Fraskriver seg ansvar

SV mener finansbyråden fraskriver seg ansvar og bidrar til å legitimere skatteparadisene.

– Det som skjer med disse selskapene sitt overskudd er jo et anliggende nettopp for kommunen. Etter vår mening har de et moralsk ansvar for å vite hvor skattepengene forsvinner, sier Dahl.

Økonomisk direktør i Espira barnehager, André Kidess, sier til NRK at de ikke vil uttale seg om denne saken.

Er det ok at norske barnehager eies av selskaper i skatteparadis? Bruk kommentarfeltet under.