Espen er utdannet politi, men jobber som lærervikar og badevakt

Han har sendt over 150 jobbsøknader uten å lykkes. Nå skal det brukes mindre penger på å få politistudentene i jobb.

Espen Szemaitis

JAKTER PÅ ARBEID I POLITIET: Espen Szemaitis må inntil videre arbeide som lærer.

Foto: Tale Hauso / NRK

Tallet på politistudenter som har fått jobb etter studiene har gått betydelig ned de siste årene

Av kullet som gikk ut sommeren 2018, var bare 60 prosent i en politistilling ved slutten av året.

Espen Szemaitis er en av dem som ikke har fått jobb, selv om han har sendt over 150 jobbsøknader.

– Jeg har ikke engang fått et intervju. Akkurat nå jobber jeg i Odda folkebad, og som vikar på en ungdomsskole.

Szemaitis forteller at flere av dem han studerte med har gitt opp, og har sluttet å søke etter jobber i politiet.

– Utdannes til å gå på Nav

Å få kullene fra Politihøgskolen ut i arbeid har tidligere vært fullfinansiert. Det ble ikke videreført i budsjettet for 2019.

– Det virker som det blir vanskeligere å få jobb for hvert år som går, og det er ikke mye annet man får brukt en politiutdanning til. Det spøkes med at vi utdannes til å gå på Nav, sier Jon Andreas Holmboe Carson, studentrådsleder for Politihøgskolen Oslo.

Jon Andreas Holmboe Carson

BEKYMRET: Jon Andreas Holmboe Carson, studentrådsleder for Politihøgskolen Oslo, er bekymret for jobbmarkedet til politistudentene.

Foto: privat

Han forteller at politistudentene er bekymret og frustrert over situasjonen de er i.

Mangler penger

Politiet skriver på sine nettsider, at det kun er rundt halvparten av kostnadene som er knyttet til bemanningsvekst i de ulike distriktene, som er finansiert i årets budsjett.

– Den bevilgningen som politiet nå har fått, er dessverre ikke nok til å finansiere at alle nyutdannede får jobb i politiet etter endt utdanning, sier Håkon Skulstad, direktør i Politidirektoratet.

Håkon Skulstad

IKKE NOK PENGER: Håkon Skulstad, konstituert politidirektør i politidirektoratet, forteller at økonomien ikke strekker til for å fullfinansiere politistudentene.

Foto: Heidi Klokk / NRK

Skal nå to per tusen

Med unntak av Oslo og Finnmark, har ingen av politidistriktene klart å nå målet i nærpolitireformen om to politibetjenter per tusen innbyggere. Etter planen skal målet være nådd innen 2020.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) forteller at planen står fast, selv om for eksempel Vest politidistrikt er underbemannet med 300 politibetjenter.

Thor Kleppen Sættem, statssekretær Justisdepartementet (H)

KAN IKKE FORVENTE JOBB: Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) forteller at politistudentene ikke kan forvente å få jobb rett etter studiene.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Målet er et nasjonalt mål, som vil si at det går på helheten, og ikke distriktene. Noen distrikter vil ligge over målet, og noen vil ligge under, sier han.

Kan ikke forvente jobb

Carson forteller at flere av medstudentene hans planlegger andre studier for å samle studiepoeng, selv om de egentlig er ferdigutdannet

– Hvorfor skal vi velge å utdanne oss til politi hvis vi ikke får jobb? sier han frustrert.

Sættem sier at politistudentene ikke kan forvente å få jobb rett etter studiene.

– Hvis man går på politihøyskolen så er det jo politi man vil bli. Man vil være med å gjøre en forskjell, ikke gå tilbake til å jobbe i kasse eller som dørvakt, sier Carson.

Har fortsatt håp

– Man forventer å få jobb i politiet etter politihøgskolen. Derfor blir man skuffet når man må jobbe med noe annet, sier Espen Szemaitis.

Selv om han har sliter med å få jobb, har han ikke gitt opp håpet.

– Det er politi jeg har lyst til å bli. Det er det yrke jeg brenner for. Jeg har brukt år og krefter på politiutdanningen. Derfor gir jeg ikke opp.

Politistudenter ved politihøgskolen i Oslo

AVGANGSELEVER VED POLITIHØGSKOLEN: 60 prosent av fjorårets kull står fortsatt uten jobb i politiet.

Foto: Politihøgskolen