NRK Meny
Normal

Endra berre 0,03 prosent av budsjettet: – Eit demokratisk problem

BERGEN BYSTYRE (NRK): Bystyredirektøren meiner dei folkevalde har svært lite å seie for budsjettet på 14 milliardar kroner.

Bystyret i Bergen

LITEN PÅVERKNAD? Dei siste tre-fire år har dei folkevalde i denne salen endra lite i budsjettet for Bergen, meiner bystyredirektøren.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Vanlegvis er bystyredirektøren ein mann som stort sett går stille i dørene. Sjeldan skapar han overskrifter.

Men i denne saka er bystyredirektør Roar Kristiansen sjeldan krass.

– Om ein skal ha ein reell prosess i bystyret etter at byrådet har lagt fram sitt budsjettframlegg, så må det føre til endringar i budsjettet. Det har ikkje skjedde dei siste tre til fire åra, seier Kristiansen.

Marginale endringar

Ei gjennomgang bystyredirektøren har gjort av budsjettet i Bergen frå i fjor syner dette resultatet:

  • Budsjettet som bystyret vedtok var, bortsett frå marginale endringar og supplerande merknader, identisk med budsjettet byrådet hadde lagt fram.
  • Den politiske handsaminga i bystyret førte til endringar av driftsbudsjettet på totalt 4,8 millionar kroner.
  • Sett i forhold til eit totalt driftsbudsjett på 14,29 milliardar kroner utgjorde det 0,03 prosent.

Merknad: Då denne saka vart publisert vart det ved ein feil oppgitt at endringa i budsjettet berre var på 0,0003 prosent. Det var dette talet som vart oppgitt i saksutgreiinga frå Bystyredirektøren i Bergen. Kontrollrekning viser at det rette sjølvsagt skal vera 0,03 prosent. NRK beklager feilen.

Bystyredirektøren meiner dei folkevalde i bystyret brukar for liten tid på budsjettarbeidet og at måten ein stemmer på i bystyret gjer det vanskeleg å gjera reelle endringar.

I Oslo, som akkurat som Bergen er parlamentarisk styrt, har ein tradisjon for å flytta på langt større summar. I Bergen stemmer ein på budsjettet i 37 ulike delar, i Oslo på 131.

Roar Kristiansen

KRITISK TIL BUDSJETTARBEIDET I BERGEN: Roar Kristiansen er bystyredirektør i kommunen.

Foto: Bergen kommune

– Det syner at bystyret i realiteten har liten innflytelse på dei prioriteringane som vert gjort, seier Roar Kristiansen til NRK.

– Om ikkje det hadde vore for at lova krev det kunne ein nesten latt vere å handsame budsjettet i bystyret.

Ove Sverre Bjørdal

– BUDSJETTARBEIDET EIN SKINNPROSESS: Ove Sverre Bjørdal representerer Senterpartiet i bystyret i Bergen.

Foto: SØLVE RYDLAND

– Heilt naturleg

Ove Sverre Bjørdal frå Senterpartiet er einig i at budsjettprosessen i ei årrekkje har minna om ein skinnprosess.

– Det er jo fånyttes for alle som ønsker å kome til bystyret for å påverke budsjettprosessen. Korta er alt delt ut og lagt av byrådet.

Rune Bakervik er gruppeleiar for Arbeidarpartiet, som saman med dei andre byrådspartia Venstre og Kristeleg folkeparti har fleirtal i bystyret.

– Eg er ikkje med på påstanden om at budsjettprosessen i bystyret ikkje er reell. Det er vårt byråd som legg fram budsjettet. Det speglar den politikken som vi står for.

– I Bergen debatterer vi budsjettet i bystyret sine organ. Så er det opp til kvart parti og kvar representant å gripe tak i ting i debatten.

Rune Bakervik

IKKJE BEKYMRA: Rune Bakervik er gruppeleiar for Arbeidarpartiet i bystyret i Bergen.

Foto: Kari Nygard Tvilde

Større budsjettendringar i Oslo

Bystyredirektøren ber bergenspolitikarane sjå mot hovudstaden.

– Vi har foreslått at ein legg seg litt nærare den måten som ein handsamar budsjettet på der. Samstundes bør ein gå litt tyngre inn i dei enkelte budsjettområda, seier Roar Kristiansen.

I Bergen er ein no i gang med ei ny budsjettprosess. Eit utal organisasjonar, etatsleiarar og brukarar av tenester prøver å overtyda bystyrepolitikarane.

– Her får vi innspel frå ulike lag og organisasjonar på kva dei meiner er bra med budsjettet og kva dei meiner kan gjerast betre, seier Rune Bakervik i Arbeidarpartiet.

Kjem de til å flytte på meir enn 0.03 prosent av budsjettet i år?

– Det står att å sjå når vi kjem til det endelege budsjettmøtet 19. desember.

Siste video

Tusenvis av nye målinger fra privatpersoner gjør Yrs værvarsel bedre.
Unike bilete av den første villreinen som vart funne med skrantesjuke (CWD) i Nordfjella.
Programleder: Mariann Reikerås