En flom av anmeldelser – Aarebrot mener kommunen gjør seg til latter for hele Norge

Anmeldelser og motanmeldelser er blitt hverdagen i Osterøy kommune i Hordaland. Professor Frank Aarebrot mener politikere og administrasjon har mye å lære.

Osterøy rådhus

DET ER HER STRIDEN RASER: Rådhuset i Osterøy kommune.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Striden mellom Georg Aasheim og Osterøy kommune har rast i flere år. Aasheim ønsker å bygge et stort hus på tomten sin, men kommunen vil bare la han bygge et mindre hus. Lokalavisen Bygdanytt har fulgt saken tett og skrevet flere artikler om den.

Nå kobler rådmann Ingvild Hjelmtveit inn politiet etter at ansatte i kommunen skal ha mottatt trusler. Georg Aasheim svarer med å politianmelde ordføreren for brudd på taushetsplikten.

Startet i 2014

Det hele startet i 2014 da Aasheim kjøpte en tomt i Mjeldalen sammen med samboeren. Etter mye frem og tilbake endte det hele med at han anmeldte tre politikere for maktmisbruk, forskjellsbehandling og personforfølgelse.

Det førte indirekte til at han fikk godkjent byggesaken sin. Da den skulle opp i Osterøy sitt utvalg for byggesaker måtte nemlig de anmeldte politikerne forlate møtet på grunn av inhabilitet. To Arbeiderpartirepresentanter ble erstattet med to representanter fra Frp. Det ga sistnevnte parti og Høyre flertall for å si ja til byggesøknaden.

Selv nekter Georg Aasheim å svare på om han er medlem i Frp, skriver BA.

Anmeldelse og motanmeldelse

Rådmannen i Osterøy kommune har tidligere vurdert å politianmelde Georg Aasheim for trusler mot ansatte i kommunen, men anmeldelsen ble aldri sendt. Det kommer imidlertid til å skje på tirsdag:

– Vi har nulltoleranse for truende og trakasserende atferd mot ansatte i kommunen, seier rådmann Ingvild Hjelmtveit til Bygdanytt.

Georg Aasheim sier til avisen at han er glad for anmeldelsen og avviser at han har kommet med trusler eller krenkende meldinger:

– Jeg har bare kommet med konkrete eksempler på at andre innbyggere i kommunen har fått lov til å gjøre det jeg ikke har fått lov til.

Nå melder han selv ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) til politiet for brudd på taushetsplikten. Det overrasker ordføreren selv:

– Jeg har verken møtt eller snakket med Aasheim noen gang. Jeg har heller ikke mottatt eller gitt videre informasjon som er unntatt offentlighet, sier Skeidsvoll til Bygdanytt.

Jarle Skeidsvoll

ANMELDT: Ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) avviser at han har brutt taushetsplikten.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Aarebrot: – Gjør seg selv til latter

Professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot, memer politikerne i Osterøy kommune er i ferd med å gjøre seg selv til latter for hele landet:

– Man begynner jo å lure på hva slags folk det er som sitter i kommunestyret.

Han oppfordrer politikere og administrasjon om å ha is i magen å huske på at de fleste som fremmer en byggesak er amatører.

– For søkeren er det en stor sak, men for politikerne bare en av mange. Da er det politikerne som må være den profesjonelle parten, sier Aarebrot til Bygdanytt.

Frank Aarebrot

MENER POLTIKERE OG ADMINISTRASJON MÅ HA IS I MAGEN: Frank Aarebrot mener de styrende på Osterøy har et spesielt ansvar i denne saken.

Foto: Åge Algerøy / NRK