Her har de eldre syklet fem ganger «verden rundt»

Eldre på sykehjem tilbys lite trening, men slik trening kan gi like stor effekt som medisiner, mener forsker. Et prosjekt på sykehjem i Bergen går nye veier.

Gunnhild sykler

LIVSVIKTIG: Den nye studien viser at trening for eldre er viktig. 89 år gamle Gudrun Jakobsen bor på Arna Helseheim hvor de har syklet strekk tilsvarende Arna-Danmark siden de begynte å trene.

Foto: Siri Løken / NRK

– De blir mer våken, fysisk bedre og er mer aktiv, sier omsorgsarbeider Renate Olsson.

Ved Arna Helseheim har blant annet sykling blitt en del av hverdagen. En av dem som får dette tilbudet er 89 år gamle Gudrun Jakobsen.

– Beboerne på demensavdelingen har god effekt av treningen, sier omsorgsarbeideren.

De er en del av et banebrytende prosjekt i Bergen kommune som fokuserer på trening for de eldre.

Beina forandrer seg litt for hver eneste gang jeg trener.

Johannes Romslo
Gunhild å pleier Renate trener på sykkel

BERGEN RUNDT: Treningsopplegget på Arna Helseheim viser bilder fra kjente veier i Bergen sentrum.

Foto: Siri Løken / NRK

Får trene hver dag

På sykehjemmet i Arna får beboerne trene hver dag, men langt fra alle sykehjemsbeboere her i landet blir tilbudt trening.

– Jevnt over er min erfaring at beboere på langtidsavdelingene sitter veldig mye stille med et begrenset aktivitetstilbud, sier forsker og stipendiat ved Høgskolen i Oslo, Elisabeth Telenius.

Hun mener norske kommuner har en jobb å gjøre for å gjøre sykehjemsbeboere mer aktive.

Forsker Elisabeth Wiken Telenius

– STOR EFFEKT: Elisabeth Telenius, forsker og stipendiat ved Høgskolen i Oslo.

Foto: BENJAMIN A. WARD

– Dette er den gruppen i befolkningen som trenger det mest og som har mistet veldig mye av reservekapasiteten sin.

– Det er slik at etter hvert som vi blir eldre så mister vi kondisjon, styrke og bevegelighet, sier Telenius.

Forskeren har blant annet gjort en studie blant demenspasienter på sykehjem. Den viste at eldre som trener merker en veldig god effekt.

– Nå viser forskningen det helt entydig, nå må vi gjøre noe, sier Telenius.

Prøveprosjekt i Bergen

I et prøveprosjekt for noen år tilbake ga Bergen kommune en pekepinn på hvor viktig trening er for sykehjemsbeboere.

Kommunen har derfor valgt å videreføre treningssatsingen på alle sine sykehjem.

– Vi har utvidet det som var et pilotprosjekt til å gjelde alle kommunale og private sykehjem i Bergen, det har stor betydning. Dette er like viktig som mat og medisiner, sier Rune Eidset i etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune.

Rune Eidset

– LIVSVIKTIG: Rune Eidset mener trening er livsviktig på norske sykehjem.

Foto: Siri Løken / NRK

Ifølge Eidset har sykehjemsbeboere i Bergen til sammen syklet avstander som tilsvarer fem ganger rundt jorden de siste seks årene.

– Det å trene muskler, mobilitet og styrke er utrolig viktig for gamle folk, sier han.

Livsviktig aktivitet

På Arna Helseheim er 96 år gamle Johannes Romslo godt i gang med dagens sykkel-økt.

Selv etter brudd i begge lårhalsene kan han sitte i stolen på rommet sitt med beina på pedalene.

– Man føler beina forandrer seg litt for hver eneste gang jeg trener, sier Johannes.

En annen person som har sett god effekt av treningen er, Sissel Thunestvedt, som har moren sin på sykehjemmet.

– Da blir ikke de bare ikke sittende i en stol. Når du trener så får du avbrudd i hverdagen, noe som er livsviktig, Thunestvedt.

Johannes Romslo

– BEINA BLIR BEDRE: 96 år gamle Johannes Romslo har merket at helsen har blitt bedre etter jevnlig trening.

Foto: Siri Løken / NRK

Søk i valresultata

valg-dekorasjon