Ekspressbuss kolliderte med vogntog – bussjåfør fikk illebefinnende

Kollisjonen på E16 i oktober 2017 kostet bussjåføren (62) fra Sogn livet. Årsaken til ulykken er et illebefinnende, forårsaket av hjertesykdom.

Trafikkulykke E16

40 METER: Statens havarikommisjon mener ulykken i Nakkagjelstunnelen kunne fått langt større konsekvenser dersom bussen og vogntoget ikke hadde stoppet etter 40 meter på hjulene og i veibanen.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Det var mandag 16. oktober 2017 at en ekspressbuss fra Nettbuss, på vei fra Sogndal til Bergen, frontkolliderte med en lastebil på E16 i Voss kommune.

De to tunge kjøretøyene traff hverandre i den østre åpningen av Nakkagjelstunnelen. Bussjåføren, en 62 år gammel mann, mistet livet i ulykken.

Nå har Statens havarikommisjon konkludert i saken. Bussjåføren fikk et illebefinnende, forårsaket av hjertesykdom. Havarikommisjonen har konkludert med at dette er den mest sannsynlige årsaken for ulykken.

62-åringen hadde fått innvilget dispensasjon fra helsekravene som følge av sin hjertesykdom. I rapporten fremkommer det at sjåføren også hadde fulgt alle pålagte helsekontroller- og tester.

Kom over i feil kjørefelt

Ulykken skjedde i en sving mellom to tunneler som kommer tett etter hverandre på E16 mellom Bergen og Voss. Her går E16 over en liten elv og veien har autovern på begge sider.

Ifølge rapporten kom bussen over i motgående kjørefelt og traff venstre framhjul på vogntoget.

«Sideveggen til lastebilen hektet seg fast på innsiden av A-stolpen til bussen, og trengte inn i bussen på førerplass».

Stoppet etter 40 meter

Havarikommisjonen fastslår at både bussen og vogntoget stoppet litt over 40 meter etter kollisjonspunktet, på hjulene og på veien.

Dette mener de begrenset skadepotensialet betraktelig.

«Under halvparten av busspassasjerene hadde på seg bilbelte, selv om bussfører flere ganger aktivt hadde oppfordret passasjerene til å bruke dette».

I obduksjonen etter ulykken ble det funnet spor etter et tidligere hjerteinfarkt hos bussjåføren. I tillegg ble det funnet omfattende hjertesykdom. 62-åringen hadde jobbet i Nettbuss i en årrekke.

Lastebil etter ulykke på E16

AUTOVERN: Vogntoget stoppet til slutt i autovernet utenfor Nakkagjelstunnelen.

Foto: Marita Hamre / Avisa Hordaland

Ønsker mer forskning på helsekrav

Politiet konkluderte i januar med at bussen kom over i feil kjørefelt uten at de visste hvorfor. Politiet mente det var førerfeil som var årsaken til ulykken.

Det var 17 passasjerer om bord i ekspressbussen fra Nettbuss. Fire ble lagt inn på sykehus, fire personer ble lettere skadd, mens de resterende ni kom uskadd fra sammenstøtet.

Både passasjerer på bussen og sjåføren av vogntoget ble avhørt i politiets etterforsking.

Det ble tidlig slått fast av Statens vegvesen at det ikke var tekniske feil på verken bussen eller vogntoget.

Skadde i buss som kolliderte på E16

SKADDE: Denne fremstillingen av Statens havarikommisjon viser passasjerene om bord i bussen. Fire ble moderat skadd, fire ble lettere skadd, mens ni kom uskadet fra ulykken.

Foto: Illustrasjon: Statens havarikommisjon

Havarikommisjonen har fremmet to sikkerhetstilrådinger i sin rapport.

Statens vegvesen bør samarbeide med andre nordiske land for å finne tekniske løsninger og endre regelverket slik at passasjerer blir påminnet om å bruke bilbelte.

Havarikommisjonen påpeker at yrkessjåfører har en større risiko for hjerte- og karsykdommer. De ber myndighetene om å forske mer på helsekrav, arbeidsrelatert helserisiko og individuell oppfølging for yrkessjåfører på vei.