E16 forbi Bolstadøyri open att

E16 forbi Bolstadøyri på Voss er no open, etter å ha vore nattestengd på grunn av rasfare. Trafikken blir no dirigert forbi med følgjebil. Vegen kan bli stengd att på kort varsel, melder Statens vegvesen.