E.coli funnet på 21 vannverk

Det ble innrapportet hele 60 tilfeller av E.coli-bakterie i drikkevannkilder i Hordaland i fjor.

Vannkran
Foto: Scanpix / Scanpix

Avdelingsdirektør for Vannhygiene i Folkehelseinstituttet, Truls Krogh, forteller at i de aktuelle drikkevannskildene har det vært helsefarlig å drikke vannet.

I 2005 ble det gjennomført nesten tre og et halvt tusen drikkevannsprøver i Hordaland.

Av disse ble det påvist 60 tilfeller av E.coli-bakterier.

Dette kommer gjerne som følge av at avføring fra mennesker eller dyr, har havnet i drikkevannskildene.

Drikkevann til 14.000 innbyggere

Hele 21 vannverk i Hordaland fikk påvist E.coli-bakterie i sine anlegg ifjor.

- Fra anleggene det gjelder, har vannet i perioder av året vært forurenset med en mulighet for at de har kunnet forårsake sykdommer hos de som bruker vannet, sier han.

De fleste aktuelle vannverkene som har fått påvist bakterien, er mindre i størrelse. Men totalt leverer de drikkevann til 14.000 beboere i Hordaland.

- Men den generelle utviklingen i de siste ti årene, er at flere og flere vannverk har blitt ordnet opp i sånn at de helsemessig betryggende vann, påpeker Krogh.

Kan forbedre seg

Krogh kan ikke si noe nå om tallet er forverret fra i fjor, men det er fortsatt en del anlegg som strever. Det er to grunner til dette.

- Det ene er at de ikke har bygget ut med riktig utstyr, og det andre er at av og til så fungerer ikke det tekniske utstyret som forventet. Dermed får man en forurensing gjennom vannforsyningen også, sier han.

Har du noen formening om det vil forbedre seg til neste år?

- Det er det kommunene og de private anleggene som må gjøre noe med, avslutter Krogh.