DYKKAR ERKLÆRT DØD:

Dykkaren som vart funnen utanfor Haakonsvern er erklært død. Det melder lege i luftambulansen, skriv Hordaland politidistrikt på Twitter.