NRK Meny
Normal

Her har villaksen nesten forsvunnet

I denne elven har nesten ni av ti villaks forsvunnet de siste 20 årene. Nå slår Miljødirektoratet alarm for villaksbestanden i Norge.

Dramatisk nedgang i villfiskbestanden

DRAMATISK NEDGANG: Villfiskbestanden i norske elver har blitt dramatisk redusert de siste årene. Her er Etneelva i Hordaland, som nå blir stengt for villfiske.

Foto: Fylkesmannen i Hordaland

Villaks

MINDRE VILLFISK: Det blir stadig mindre villaks i norske elver. Også bestanden av sjøørret har gått kraftig tilbake.

Foto: NRK

Over hele landet har villaksbestanden gått tilbake over tid. I en fersk rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning blir det slått fast at innsiget av villaks er mer enn halvert de siste 30 årene. Det reduserte lakseinnsiget har igjen medført en betydelig reduksjon i villaksbestandene i norske elver.

Seksjonssjef på fiskeseksjonen i Miljødirektoratet, Raoul Bierach mener utviklingen er dramatisk.

– Vi er veldig bekymret for den utviklingen som har vært gjennom mange år. Vi er på et historisk lavnivå på innsiget av laks til Norge. Nå er det jo litt forskjellig rundt omkring men spesielt på Vestlandet er det ekstremt dårlig, sier han.

– En katastrofe

– Nesten ni av ti villaks har forsvunnet fra Etneelva de siste 20 årene. Hva tenker du om det?

– Det er jo en katastrofe. Vi er alvorlig bekymret for at det rett og slett kan gå mot at vi mister mange bestander, sier Bierach.

Den viktigste årsaken til at laksebestanden går ned er det forskerne kaller «dårlig sjøoverlevelse». Det kan handle blant annet om beiteforholdene og tilgangen på mat i havet.

I tillegg peker forskerne spesielt på lakselus og rømming som to viktige påvirkningsfaktorer, lokalt og regionalt.

– Når det står dårlig til fra naturens side, er det viktig at vi gjør noe med de faktorene vi kan gjøre noe med. Og da handler det om disse to faktorene, lus og rømming.

– Hva gjør dere nå for å bevare bestandene?

– Allerede i veldig mange år har vi forbudt å fiske etter laks og sjøørret flere steder. Men det ser ikke ut til å være nok. Vi forsøker også med genbank nå, å sette inn fisken i midlertidig oppbevaring i håp om at forholdene bedrer seg slik at vi kan reetablere bestander.

Dramatisk nedgang i villfiskbestanden

FORBYR FISKE: Villfiske i Etneelva blir nå forbudt.

Foto: Fylkesmannen i Hordaland

Må forby villfiske

Etneelva som ligger i Etne kommune i Hordaland er en av elvene hvor det nå blir forbudt med villfiske.

I Etneelva har villaksbestanden gått dramatisk tilbake. På 20 år har 85 prosent av villaksen forsvunnet fra elven.

Leder i Etne Elveigarlag Vidar Børretzen, er bekymret over utviklingen.

– Det er en dramatisk reduksjon det vi opplever nå. Det betyr at vi ikke får startet fiske her, heller ikke til neste år, sier han.

– Hva tror du er grunnen til den markante nedgangen?

– Elven vår er frisk. Den er fri for sykdom, den er fri for forurensning og produserer bra med yngel. Men det er sjøfasen som er kritisk. Det som er det dominerende bildet nå er den ekstremt store mengden lakselus. Det er stor tvil om utvandrende smolt i det hele tatt overlever. Slik vi ser det er det den ekstrem mengden med lakselus som er hovedårsaken til nedgangen, sier Børretzen.