DRAMATISK FOR ETNEELVA:

Foreløpige tellinger viser en dramatisk nedgang i antall villaks i Etneelva. Elveeierlaget har telt laks i fem uker og så langt er de sett 81 villaks. Det samme tallet i fjor var 281. Fjoråret blir karakterisert som et svært svakt år, med det dårligste fisket på 18 år. Det har ikke vært åpnet for fiske i Etneelva i år.