Dømd for rakett-truslar

Ein 42-åring frå Bergen er dømd til ti månadar i fengsel for fleire tilfelle av truslar, plagsam oppførsel, narkotikabesittelse, eldpåsetting og vald mot offentleg tenestemann. Det skriv BA. I januar trua han ein bussjåfør i Åsane med ein naudrakett, og like før trua han med å drepe ein kvinneleg passasjer. Mannen er tidlegare domfelt 30. gongar.