Disse bydelene har høyest innvandrerandel

Det er ikke bare Oslo som har interne forskjeller. Se hvor i de norske storbyene det bor flest innvandrere.

Iman Al-Saadi

VIL STARTE ET NYTT LIV: – Folk i Bergen er veldig hyggelige, snille og vakre. Jeg håper jeg kan starte et nytt og fint liv her, sier Iman al-Saadi fra Syria. Hun kom til Bergen for to måneder siden, og er bosatt i Årstad, som har Bergens største innvandrerandel.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

I dag presenterte Folkehelseinstituttet sin folkehelseprofil på bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

I rapporten har FHI for første gang analysert hvor stor andel av befolkningen i hver enkelt bydel som er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

NRK har samlet tallene fra de ulike bydelene.

Denne gjennomgangen viser at innvandrerbefolkningen har vokst jevnt og trutt i samtlige bydeler i alle de fire norske storbyene siden 2010 (Mobilbruker? Klikk på pilen for å lese):

Bruk kartene i bunnen av saken for å finne tall for hver enkelt bydel. NB! I Oslo har FHI utelatt bydelene Sentrum og Marka grunnet liten befolkning.

Lokalpolitikerne kan påvirke

Svein Blom, SSB

Svein Blom i SSB.

Foto: SSB

Svein Blom, forsker i Statistisk sentralbyrå, har jobbet mye med bosettingsmønstre for innvandrere i Norge, spesielt i Oslo. Han synes lokalpolitikk er underkommunisert som årsak til byinterne forskjeller.

– Økonomi har vært en viktig forklaring på bydelsforskjellene helt siden innvandrerne begynte å bosette seg i de indre bydelene i Oslo på 70-tallet. I Oslo krystalliserte innvandrerbefolkningen seg rundt de indre bydelene, før utbyggingen av Groruddalen og de andre nye bydelene. Da fikk vi et konsentrasjonsområde nummer to, delvis fordi myndighetene opprettet bistandsordninger for folk som ville flytte inn. Lokalpolitikerne kan til en viss grad påvirke ved å bestemme hvor de legger kommunale boliger, sier Blom.

Han mener det er vanskelig å peke på en enkeltårsak til konsentrasjon av innvandrerbefolkning, men sier hovedforklaringene er prisnivå og historisk anseelse av områder.

– I Bergen betraktes jo visse bydeler som mindre attraktive enn andre. Litt mindre byer, som Trondheim og Stavanger, har en tendens til å utvikle mindre ytterpunkter. Det er som en lov, nærmest, at man i mindre byer får mindre sosiale forskjeller, sier Blom.

– Viktige tall

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (Nakmi) er glad for at FHI nå går mer detaljert til verks i folkehelsekartleggingen.

Ragnhild Spilker

Ragnhild Storstein Spilker i Nakmi

Foto: Nakmi

– Når myndighetene og helsetjenestene skal planlegge og tilrettelegge gode tjenester, er det viktig å vite hvor mange eldre, hvor mange barn, hvor mange på sosialstønad og også hvor mange med innvandrerbakgrunn som bor i de enkelte bydelene, sier prosjektleder i Nakmi, Ragnhild Storstein Spilker.

Hun påpeker at det trolig er stor forskjell på sammensetningen av innvandrerbefolkningen i for eksempel Stavanger og Groruddalen, og mener de store bydelsvise forskjellene i Oslo kan være uheldig på to måter.

– I veldig homogene områder i Oslo vest får man ikke helt kontakt med den flerkulturelle virkeligheten som faktisk finnes i Norge. På skoler med veldig høy innvandrerandel vokser også barna opp i en annen virkelighet enn resten av samfunnet. Det kan gå utover kunnskap, språkutvikling, impulser og nettverk.

Oslo:

Laster kart, vennligst vent...

Bergen:

Laster kart, vennligst vent...

Trondheim:

Laster kart, vennligst vent...

Stavanger:

Laster kart, vennligst vent...