DIRIGERT TRAFIKK:

Trafikken vert dirigert ved Kvandal, rett etter ferjekaien fordi det er så mykje tungtrafikk på vegane. Eit felt er ope om gongen, og det er ein halvtimes ventetid.