Dette gjør Bybanen for å minske trengselen

DANMARKSPLASS (NRK): Denne strekningen har størst trafikk i Bergen. Nå tar Bybanen grep for å skape mer seteplass.

Bybanen i Bergen full av passasjerer på veg til Brann stadion

OFTE FULLT: Bybanestrekningen mellom Florida og Wergeland, som her på Brann Stadion, opplever det største passasjertrykket. I rushtiden er det så fullt at man kan risikere å bli stående igjen på stasjonen.

Foto: Tale Hauso / NRK

Strekningen mellom Florida og Wergeland er Bybanens travleste, og har oftest smekkfulle vogner.

Stoppet på Danmarksplass har flest av- og påstigninger av samtlige.

Passasjertall på Bybanen

TRAVLE STOPP: Her ser du gjennomsnittlig antall passasjerer som går om bord på Bybanen mot sentrum innenfor ulike tidsrom mandag til fredag. Lagunen ligger helt til venstre, Danmarksplass har den høyeste søylen, og Byparken er siste stopp. Tallene er fra desember 2013, men skal fortsatt være representative.

Foto: Skyss/Illustrasjon

– Suksessen har sin pris. Vi er glade for at vognene er fulle, men når folk blir frakjørt på stasjonen er det ikke bra lenger. Dette vil bli gradvis løst når vi setter inn de nye og ti meter lengre vognsettene. Vi tror trangboddheten på Bybanen vil forsvinne gradvis i løpet av 2016, sier bybanedirektør Paul M. Nilsen.

– Vet du mer konkret når de nye vognene skal i drift?

– Beslutningen er ikke tatt, men det kan være at de blir å se på skinnene etter påske. Dette er noe vi jobber med, sier Nilsen til NRK.

Dette har de gjort

Disse grepene har Bybanen allerede tatt for å bedre kapasitet og punktlighet:

  • I 2014 ble tallet på vogner økt fra 17 til 20 totalt i vognparken.
  • Flere vogner la grunnlag for økt kapasitet, og fra august 2014 ble kjørefrekvensen økt.
  • Driftsopplegget er lagt noe om for å få en jevnere flyt i trafikken.
  • Økt busstilbudet som avlaster Bybanen.
Jan Ove Mjøs

LENGRE VOGNER: I løpet av 2016 skal det innføres lengre vogner på Bybanen, som vil gi plass til flere passasjerer. 19. oktober ankom de første.

Foto: Anders Ekanger / NRK

– I rushtiden er belastningen så stor at en uteblitt avgang gir store konsekvenser for de reisende. Dessverre har vi hatt en del skader på materiellet som i perioder har medført innstilte avganger, fordi man har for få vogner tilgjengelig til å kjøre det planlagte ruteopplegget, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Lundberg Berntzen i Skyss.

Ved å kjøre på frekvens i stedet for faste avgangstider har man fått en jevnere flyt og betydelig bedring i kapasiteten i rushtid, ved å unngå at vognene «klumper seg» og kommer i ujevn frekvens.

LES OGSÅ: – Den er diger. Lengre enn jeg hadde trodd

Flere avlastningsbusser

Skyss opplyser strekningen mellom Lagunen og sentrum er busstilbudet økt på flere linjer. I tillegg ble linje 9 opprettet i forkant av åpning av høyskolen på Kronstad, for å ta unna passasjerer fra Bybanen på den tungt belastede strekningen mellom Bergen sentrum og Kronstad.

– Fra nyttår kommer det flere bussavganger som kan virke avlastende for Bybanen, knyttet til forventet innføring av tidsdifferensierte bompenger, sier Lundberg Berntzen i Skyss til NRK.

Ved utgangen av september hadde Bybanen 6,8 millioner påstigende passasjerer. Dette er en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor (6,9 millioner).