NRK Meny
Normal

Dette er bompengelandet

Det norske riks- og stamvegsnettet har 49 bompengeprosjekt. Snart startar innkrevinga på 15 nye.

Norske bompengeanlegg

Ein gjennomgang NRK har utført viser at det ved inngangen til 2011 var 50 bompengeprosjekt med innkreving i Norge.

I løpet av våren har bilistane på ferjestrekninga Lavik - Oppedal i Sogn og Fjordane fullført nedbetalinga til vegstrekninga Teigen - Bogen på E-39.

I dag er det 49 prosjekt under nedbetaling:

Bompakker under nedbetaling

Fylke

Prosjekt

Oppstart

Østfold

Østfoldpakka

2001

Østfold

E6 Den nye Svinesundsforbindelsen

2005

Akershus

Rv. 2 Kløfta - Nybakk (1. etappe)

2007

Akershus / Oslo

Oslopakke 3

2008

Akershus / Oslo

E6 Gardermoen - Kolomoen (Hovinmoen - Dal og Skaberud - Kolomoen)

2009

Akershus / Oppland

Rv 35 Lunner - Gardermoen

2003

Vestfold

Tønsbergpakken

2004

Vestfold

E18 Gutu - Kopstad - Gulli

2002

Vestfold

E18 Gulli - Langangen (Langåker - Bommestad)

2009

Vestfold

Rv 306 Kirkebakken - Re grense

2009

Buskerud

Rv 23 Oslofjordforbindelsen

2000

Oppland

Rv. 4 Reinsvoll - Hunndalen

2006

Oppland

Rv 255 Jørstad - Segelstad bru

2009

Aust-Agder

E18 Aust-Agderpakken

2001

Aust-Agder

Rv 9 Setesdalen

2003

Vest-Agder

Listerpakken

2003

Vest-Agder

E18 Kristiansand

2000

Rogaland

Rv 519 Finnfast (Etterskuddsinnkreving fra 30.10.2009)

2006

Rogaland

T-forbindelsen (Forhåndsinnkreving; etterskuddinnkreving i 2013)

2001

Rogaland

Nord-Jærenpakken

2001

Rogaland

Rv 45 Gjesdal

2004

Rogaland

Haugalandspakken

2008

Hordaland

Bergensprogrammet - utvidet ordning

2002

Hordaland

E134 Rullestadjuvet

2001

Hordaland

Rv 7/ Rv 13 Hardangerbrua (Forhåndsinnkreving; Etterskuddsinnkreving i 2013)

2006

Hordaland

E39 over Stord

2002

Hordaland

Fv 107 Jondalstunnelen (forhåndsinnkreving på ferje)

2009

Hordaland

Rv 48 Årsnes fk og Løfallstrand - Årsnes

2010

Hordaland

Rv 544 Halsnøysambandet

2004

Hordaland

E39 Trekantsambandet

2001

Hordaland

Rv 551 Folgefonntunnelen

2001

Hordaland

Rv 566 Osterøybrua (Hannisdalslinja)

1997

Hordaland

Rv 546 Austevollsbrua

2005

Hordaland

Vossapakko

2010

Hordaland

Kvammapakken

2010

Sogn og Fjordane

Rv 55 Fatlaberget

2009

Møre og Romsdal

E39 Krifast Utvidelse

1992

Møre og Romsdal

Rv 64 Atlanterhavstunnelen (etterskuddsinnkreving fra 2009)

2006

Møre og Romsdal

Rv 680 Imarsundforbindelsen

2004

Møre og Romsdal

Rv 653 Eiksundsambandet

1997

Møre og Romsdal

Fv 71 Sykkylvsbrua

2001

Møre og Romsdal

Rv 661 Ny Skodje bru

2004

Sør-Trøndelag

E6 Trondheim - Stjørdal, inkl. ny Nidelv bru

1995

Sør-Trøndelag

E 39 Øysand-Thamshamn

2002

Sør-Trøndelag

Miljøpakke Trondheim

2010

Nord-Trøndelag

Namdalsprosjektet

2003

Nordland

Vegpakke Salten fase 1 (Rv 17)

2009

Troms

Tromsøpakke 2

2004

Finnmark

E69 Kåfjord - Honningsvåg (FATIMA)

1999

UNDER NEDBETALING: I Tromsø har ein vald ei lokal drivstoffavgift i staden for bompengar.

Det er ulike måtar å kreva inn pengane på. Medan dei aller fleste anlegga i dag har automatisk innkreving er det framleis nokon strekningar der bompengane vert henta inn manuelt. I Tromsø har ein vald ei lokal drivstoffavgift i staden for tradisjonelle bompengar.

I Hordaland og Rogaland er det ei rekke ferjesamband som har bompengar bakt inn i ferjebilletten.

Les òg: - Må rekna med å betala i lang tid

15 nye planlagt

Stortinget har allereie gitt klarsignal til 15 nye bompengefinansierte vegprosjekt frå Finnmark i nord til Agder i sør. Innkrevinga på desse strekningane vil komma i gang i løpet av året og fram mot 2014.

Vedtatte bompakker

Fylke

Prosjekt

Oppstart

Bompengar

Østfold

Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse

2011

648

Akershus/Hedmark

E6 Dal - Minnesund og Skaberudkrysset

 

4750

Akershus/Hedmark

Rv 2 Kongsvinger - Slomarka

2014

985

Oppland

E6 Øyer - Tretten

2012

457

Oppland

Fv 34 Grime - Vesleelva

2013

101

Vestfold

E18 Gulli - Langåker Gulli - Langangen)

2014

1760

Vestfold

E18 Sky - Langangen (Gulli - Langangen)

2012

3950

Buskerud

Rv 7 Sokna-Ørgenvika

2014

760

Vest-Agder

Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband

2013

99

Hordaland

Bømlopakken

2012/2013

642

Møre og Romsdal

E39 Astad - Knutset

2013

112

Nordland

Rv 78 Toventunnelen m/tilførselsveger

2013

405

Nordland

Rv 80 Løding - Vikan

2013

210

Troms

Ryaforbindelsen

2011

144

Finnmark

E6 Møllnes - Kvenvik - Hjemmeluft (Alta vest)

2013

160

NYE PROSJEKT: Dei 15 prosjekta har ei samla kostnadsramme på over 25 milliardar, der den samla bompengeandelen er på dryge 60 %.

Flest i vest - aust betalar mest

Sjølv om det per i dag er Vestlandet som har flest bompengeprosjekt under nedbetaling, er det austlendingane som betalar mest, i følgje statens vegvesen sine tal.

Les òg: Droppar handelen grunna bompengar

Slik bidreg innbyggarane i dei ulike landsdelane:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Dobling siste ti år

Dei siste ti åra har det vore ei kraftig auke i bomutgiftene her til lands. Etter årtusenskiftet er bompengeutgiftene meir enn dobla.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik