Det stjeles mer sykler enn noen gang før

2014 ligger an til å bli et rekordår for antall sykkeltyverier i Norge. Ifølge politiet er det østeuropeiske bander som står bak mange av sykkeltyveriene.

sykkel

REKORDÅR: Det stjeles mer sykler enn før, og 2014 ligger an til å bli rekordår for sykkeltyveri. Registreringsnummeret på sykler er til god hjelp når sykkeltyveri blir anmeldt.

Foto: Kaspar Knudsen / NRK

I løpet av de siste fem årene har antall sykkeltyverier økt med nesten ti prosent ifølge tall fra Tryg forsikring.

I år må trolig forsikringsselskapene punge ut mer enn 60 millioner kroner for stjålne sykler.

– Østeuropeiske bander står bak

johannesen

FREKKE TYVER: Johannes Andersen ved Sykkelbutikken i Bergen, får stadig kunder som vil levere inn stjålne sykler.

Foto: Kaspar Knudsen / NRK

Politibetjent ved Bergen politistasjon, Johnny Horne, har fått inn over 1200 anmeldelser for sykkeltyverier hittil i år. Det er 200 mer enn året før.

Ofte er det snakk om enkeltpersoner, men ifølge Horne er det østeuropeiske bander som står bak mange av tyveriene.

– Flere ganger har vi stoppet vogntog fra Øst-Europa som er fylt opp av sykler. Vi har også vært bort i en russisk båt som var fylt opp med sykler, sier Horne.

Men også enkeltpersoner står bak mange av tyveriene. På Sykkelbutikken i Bergen melder de stadig vekk om stjålne sykler.

– Innimellom blir vi mistenksomme på personer som leverer inn sykler. Vi kan ofte se på personen som leverer sykkelen inn på verksted at de ikke hører til et typisk sykkelmiljø. Da prøver vi å finne ut om det er snakk om en stjålet sykkel, forteller Johannes Andersen ved Sykkelbutikken i Bergen.

Stadig dyrere

Ole Irgens

60 MILLIONER: Ole Irgens i Tryg forsikring frykter forsikringsutbetalingene for stjålne sykler kan passerer 60 millioner i 2014.

Foto: DnB NOR

Bare i fjor ble det stjålet over 16 000 sykler i Norge. Norske forsikringsselskap betalte ut nesten 15 prosent mer i erstatninger for sykkeltyverier i fjor, enn året før.

– Vi har sett en jevnt stigende tendens de siste årene, og vi frykter at 2014 kan bli et år der forsikringsutbetalingene for sykkeltyverier i Norge passerer 60 millioner kroner, sier Ole Irgens i Tryg forsikring.

Han registrerer også at syklene som stjeles blir stadig dyrere, siden utbetalingene per tyveri også øker.

– Å investere i en god lås som tåler en avbitertang er nok det lureste man kan gjøre. Har man en god nok lås, er man rimelig trygg, sier Andersen ved Sykkelbutikken.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon