Det blir dyrere å reise

Buss og tannlege blir dyrere neste år. Fylkesbudsjettet lagt frem i dag.

Fylkesbudsjettet for Hordaland ble lagt frem fredag formiddag.

En av de største endringene i budsjettet er en økning i samferdselsbudsjettet på 762 millioner kroner. Rundt 610 av disse skal gå til å dekke drift av ferger og vedlikehold av vegnettet, som fylkeskommunen overtar ansvaret for i 2010.

105 mill. går til bussruter, og 36 mill. til drift av den nye Bybanen i Bergen, som går i rute fra sommeren neste år.

Blir dyrere, og billigere

Samtidig økes både fellestaksten for buss og tannlegebehandling for voksne med 2,5 %. For busspassasjerene betyr dette i praksis at fellestaksten som gjelder på alle strenkninger i Bergen, stiger fra 24 til 25 kroner.

I tillegg vil fellestakstområdet utvides fra å bare gjelde Bergen, til å også gjelde fra Straume og Kleppestø til Bergen. Slik vil buss inn til byen bli billigere for de som bor i dette området, samt for de som bor i sonen rundt, fordi én sone fjernes.

Les hele Fylkesbudsjettet for 2010-13

Hva synes du om budsjettet? Si det du mener nederst i artikkelen.

Andre enkeltpunkter i budsjettet:

 • 6 mill. kr til Kulturelt utviklingsprogram
 • 2 mill. kr til ny Arena USF, lokaler for rytmisk sportsgymnastikk
 • 460 00 kr meir til Museumssenteret i Hordaland (til Vestnorsk utvandrersenter og konservatorstilling for Nordhordland)
 • 750 000 kr til 200-årsjubileum for Ole Bull.
 • 1,35 mill. kr til båthall ved Hordamuseet.
 • 8 mill. kr til styrking av budsjettet for spesialundervisning.
 • Driftsmidler til to nye skoler som blir tatt i bruk høsten 2010.
 • Styrke skolene sine budsjetter med 10.5 mill. kr mer i driftsutgifter.
 • Takstøkning på 2,5 % for reiser med buss og båt. Uendret pris på ungdomskortet.
 • 3,1 mill. kr til reiselivstiltak (dette er en økning på 343 000 kr)
 • 3,37 mill. kr til bergen vitensenter (Vil Vite)

Investeringer 2010-13 (til sammen 8 750,7 mill. kr)

 • 1 714 mill til investeringar i videregående skoler.
 • Tre nye skoler: Nordahl Grieg videregående skole (ferdig 2010), Osterøy vidaregåande skule (2011), Amalie Skram videregående skole i Bergen (2012).
 • Tilbygg Kvinnherad vidaregåande skule 2010, Austevoll vidaregåande skule 2010.
 • 6 623 mill. kr til fylkesveier.
 • 300 mill. kr til 2. byggesteg Bybanen i Bergen, Nesttun-Lagunen.
 • 50 mill. kr til universell utforming av fylkeskommunale bygningar.