Vegvesenet: – Køene blir borte om bare noen få kjører sammen eller tar bussen

Køene inn til Bergen i rushtiden kan løses med enkle midler. I dag kjører fire av fem alene i bilen.

Køer fra Askøy

BARE FØRER I BILENE: i 83 prosent av bilene som kjører fra Askøy til Bergen er det bare en person.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Det er en normal morgen på Askøy, en av Bergens nabokommuner.

Morgenrushet er i ferd med å ta til. Trafikken fra Askøy og Sotra bruker samme innfartsåre mot sentrum av byen. Riksveg 555 er blant de mest trafikkerte i Norge.

Denne morgenen har NRK bestemt seg for å telle hvor mange fra Askøy som kjører alene i bilen. Etter flere timers arbeid er tallet klart.

Det er overraskende høyt: I 83 prosent av bilene befinner det seg bare en person, nemlig føreren av bilen.

Erik Johannessen

BER FOLK LA BILEN STÅ EN GANG HVER FJORTENDE DAG: Erik Johannessen er senioringeniør i Statens vegvesen

Foto: Christian Lura / NRK

Lite skal til for å fjerne køene

– Dette er veldig sammenlignbare tall med det vi selv har registrert, bekrefter senioringeniør Erik Johannessen i Statens vegvesen.

Også i disse tellingene ligger tallet på bilister som kjører alene på over 80 prosent. Da Bergensavisen gjorde en lignende telling av trafikken fra Sotra for to uker siden, viste det seg at 78 prosent av førerne var alene i bilene.

Små grep fra hver enkelt kan fjerne køene, mener senioringeniøren i Vegvesenet.

– Dersom alle, som i dag kjører alene, hadde brukt alternative reisemåter en gang hver fjortende dag, så hadde sannsynligvis køene forsvunnet, sier mener Johannesen.

Mange årsaker til bilbruken

Marianne Fjellhaug

BRUKER SELV BIL: Marianne Fjellhaug bor på Sotra.

Foto: Sissel Rikheim / NRK
Mette Molderheim

ETTERLYSER DATOKJØRING: Mette Molderheim mener det bør settes inn tiltak for å bedre trafikken.

Foto: Sissel Rikheim / NRK
Tone Hesjedal

FORSTÅR DEM SOM KJØRER ALENE: Tone Hesjedal mener det kan være vanskelig å unngå bruk av bil i en aktiv hverdag.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Marianne Fjellhaug bor selv på Sotra. Hun brukte selv bil til sentrum av Bergen i dag.

– Når jeg har bil blir det ganske dyrt å kjøpe busspass i tillegg.

Også Mette Molderheim kom seg til sentrum ved hjelp av bil.

– Jeg tror veldig mange hadde funnet bedre løsninger om de hadde vært nødt til det. Datokjøring og lignende kunne også vært med på å redusere biltrafikken.

Har du selv dårlig samvittighet fordi du kjører bil?

– Egentlig ikke. Jeg bor så langt ute på landet at jeg bare er helt nødt til å bruke bil.

Tone Hesjedal har på sin side forståelse for dem som velger å kjøre alene i trafikken.

– De har ofte ting de skal gjøre før eller ett jobb. Det kan for eksempel være å levere eller å hente barn. Det gjør det vanskelig å tilpasse seg andre.

Kø på Askøy

BILKØ PÅ ASKØY: Mange kjører alene mot Bergen.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Søk i valresultata

valg-dekorasjon