Normal

Ønsker medisinsk kastrering av alle som har sex med mindreårige

Partiet Demokratene i Norge vil kreve at alle straffedømte pedofile lar seg kastrere medisinsk. Førstekandidat mener kjærestepar på 18 og 15 år også er pedofili, og må straffes.

Fredrik Ugland Litleskare Demokratene i Norge

VÆRT UTE EN VINTERNATT: Fredrik Ugland Litleskare mener det bokstavelig når han hevder å ha overnattet ute i minusgrader. Han har vært i Hæren i 25 år.

Foto: Runa Victoria Engen

– Oi! Harde bud! sier Fredrik Ugland Litleskare når han ser at journalisten tar fram en stoppeklokke.

Han får tretti sekunder på kamera til å presentere seg selv og sitt parti, Demokratene i Norge. Førstekandidaten i Hordaland kaller partiet for det sprekeste alternativet i norsk politikk.

– Fordi vi står for det vi sier, der vanlige partier svikter. Det vi sier om innvandringspolitikk og utbygging av veinett, det står vi for, sier listetoppen.

Partiet hadde under 500 stemmer ved forrige stortingsvalg, mens ved kommunevalget i 2011 talte de over 780 stemmer.

Førstekandidat i Hordaland for Demokratene i Norge får 30 sekunder til å selge seg inn for velgerne.

DEMOKRATENE på 30 SEKUNDER: Førstekandidaten i Hordaland fikk 30 sekunder til å fortelle hordalendinger hvorfor de skal stemme på ham.

De viktigste sakene

Listetoppen sier han vil sørge for mer penger til kommunen.

– Staten pålegger kommunen oppgaver uten å følge opp med penger. Dermed må kommunene ty til skatter som eiendomsskatten, noe som er helt unødvendig, sier Ugland Litleskare.

Naturlig nok opptar også veinettet en politiker fra vestlandet. Demokratene i Norge vil ha fart på utbygging av veinettet. Hovedferdselsårene skal være ferjefritt og gratis.

Kastrering av pedofile

I partiprogrammet ønsker Demokratene i Norge å innføre medisinsk kastrering av pedofile, som alternativ til fengsel.

«Ingen personer som er dømt for pedofile overgrep, får slippe ut av fengsel etter endt soning, med mindre denne frivillig godtar en behandling i form av medisinsk behandling som fjerner seksualdriften» står det i programmet.

– Dette er ut fra at man ser at mange pedofile begår nye overgrep, forklarer Ugland Litleskare.

Men stortingskandidaten setter grensen for hvem som skal få straff på et nivå som trolig ville ramme mange. Langt flere enn de som i dag er straffedømt for overgrep mot barn.

– Vi har en grense

– Grensen går ved seksuell lavalder. En voksen person som har sex med en 15-åring er forkastelig.

– Også en 18-åring som er kjæreste med en 15-åring?

– Ja. Vi har regler og lover, og de må etterleves. Den dagen vi begynner å skyve på grensene, da er det en aksept. Da er spørsmålet hvor skal vi sette grensene. I andre land tillater man at barn giftes bort når de er elleve år, svarer politikeren.

– Dette vil kunne gjelde mange kjærestepar i dag. Du tenker ikke at det er en hard konsekvens?

– Jo, jeg skjønner det. Kjærlighet er vakkert, men vi har satt en grense. Det må ha konsekvenser så lenge vi har et regelverk.

Fredrik Ugland Litleskare førstekandidat for Hordaland

SETTER GRENSEN: Demokratene i Norge vil ikke slippe fri straffedømte pedofile med mindre de går med på medisinsk kastrering, som fjerner seksuell lyst. Hordaland sin kandidat, Fredrik Ugland Litleskare, mener kjærestepar på 18 og 15 år blir rammet av denne regelen.

Foto: Runa Victoria Engen

Innvandringsskeptisk

Partiet ønsker å ta Norge ut av EØS-avtalen og Schengen-området, for å hindre fri innvandring fra medlemslandene til Norge. Ifølge Ugland Litleskare er dette først og fremst for å hindre kriminelle i å reise inn i landet.

Partiet blir også beskrevet som kritisk til Islam i Norge. For eksempel har tidligere partileder Vidar Kleppe uttalt til VG at alle moskeer må stenges dersom de ikke tar klar avstand fra terrorisme.

Lederen for Demokratene i Nordland, Amund Garfors, har sagt at Islam er «så skrøpelig, at den eneste måten å beskytte den på er gjennom vold, tvang, drap, terror og trussel». Hele innlegget er gjengitt på Demokratene sine hjemmesider.

Kritisk til konservativ islam

– Flere medlemmer av partiet har kommet med ytring som er kritiske til Islam i Norge. Hvor står du?

– Jeg er ikke kritisk til «den gode Islam», den gode religionen. Men jeg er kritisk til den konservative Islam som vi ser i enkelte land med Sharialov, med for eksempel steining. Den er forkastelig.

Listetoppen sier at Islam kan legitimere undertrykkelse i gitte tilfeller, og at religionen kan gagne terrorisme.

– Dersom man tolker religionen på en konservativ måte, så kan den det. Det kan også Det gamle testamente i Bibelen, dersom man leser den bokstavelig med tanke på «et øye for et øye, en tann for en tann». Men vi kristne har beveget oss videre. Islam kan tilpasses dagens samfunn på samme måte, sier Ugland Litleskare.

DNA-register av alle nordmenn

Demokratene i Norge vil opprette et DNA-register over alle nordmenn, for å gjøre det lettere for politiet å oppklare straffesaker. Alle asylsøkere og innvandrere skal også inn i registeret ifølge partiprogrammet.

– Et oversiktlig samfunn er et trygt samfunn, sier Ugland Litleskare.

Samtidig er han imot lagring av elektroniske spor og Datalagringsdirektivet.

– Det er helt spinnvilt. I dag overvåkes vi overalt, med elektroniske spor fra minibanker, bomstasjoner og bensinstasjoner.

Vaktbikkja fra Stord

Han beskriver seg selv som en vaktbikkje i det politiske miljøet i hans hjemkommune, Stord. Det ønsker han også å være på Stortinget.

– Det har blitt altfor mye hvitsnipp på Stortinget. Jeg har vært ute en vinternatt før, jeg er ærlig og jeg har fått skitt under neglene, sier han i presentasjonen av seg selv.

Klisjeen om en vinternatt stemmer bokstavelig talt i hans tilfelle.

– Jeg har vært offiser og hatt 25 år med vintertrening på Voss med NATO-styrker. Denne karen kan overlevelsesteknikk, sier Stortingskandidaten.

Les mer om Demokratene i Norge og deres partiprogram på nettsidene deres.