Delvis stengd i Damsgårdstunnelen

Vegtrafikksentralen måtte stenga Damsgårdstunnelen i retning vest like før klokkka 17. Ein bil stod med nødblinken på i høgre køyrefelt. Bilen kom brått på for trafikantar som kom bak. Eitt felt er framleis stengd.