Delvis ja til Vårheia

Utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune godtar bygging i det nedre området av Vårheia i Arna, men vil utsetje det øvre. Dei går dermed imot tilrådinga frå eigen administrasjon om å fremje motsegn.