De sa barna ikke skulle rammes – så ble 300 kastet ut

Bergen lot seg inspirere av andre storbyer. Resultatet: Ti barn ble kastet ut av barnehage og SFO hver uke. Nå snur politikerne, og gir barnehageplass til familier med gjeld.

Barnehagebarn

MYKER OPP REGLENE: Etter pålegg fra kunnskapsministeren snur Bergen om utkastelser fra barnehage og SFO: Ingen risikerer å miste plassen før foreldrebetalingen er misligholdt i tre måneder. Alle barnehagebarn blir tilbudt ny plass selv om foreldrene ikke har gjort opp for seg.

Foto: colourbox.com

I november 2013 innførte Bergen bystyre en ordning som gjorde at barn kunne miste plassen i barnehage og SFO hvis kommunen hadde én måneds utestående betaling hos foreldrene.

Ordningen praktiseres i en rekke andre kommuner og storbyer i Norge, og innebærer også at gjelden må gjøres opp før barnet skal tilbys ny plass.

Daværende oppvekstbyråd Harald Victor Hove (H) mente at ordningen, som ble innført fordi tallet på foreldre som hadde gjeld til kommunen hadde eksplodert, skulle gjøre at man ikke trengte å si opp barn:

Harald V. Hove i bystyret i Bergen 27. november 2013.

VILLE UNNGÅ OPPSIGELSER: – Det nye systemet mener jeg vil sørge for at man ikke trenger å gå til plassoppsigelse, sa oppvekstbyråd Harald V. Hove (H) i bystyret i Bergen 27. november 2013.

Som NRK gjennom en rekke artikler allerede har gjort kjent, har eks-byråden på ingen måte sine ord i behold.

LES OGSÅ: Barneombudet: – Svært alvorlig

En av forutsetningene for at opposisjonen ble med på forslaget, var at ordningen skulle evalueres når ett år var gått.

Og i evalueringen Hoves etterfølger Jana Middelfart Hoff (H) nå legger frem for bystyret, viser tallene på SFO-barn som har mistet plassen seg å være langt høyere enn kommunen hittil har rapportert.

Ti utkastelser i uken

De første utkastelsene skjedde 31. mai 2014. I løpet av årets syv siste måneder mistet 33 barnehagebarn og 268 SFO-barn plassen som følge av manglende foreldrebetaling, viser tallene fra byrådet.

Det tilsvarer i snitt nøyaktig ti plassoppsigelser hver eneste uke siden utkastelses-praksisen startet.

Jana Midelfart Hoff

MANGLENDE KJENNSKAP: – Man kjente ikke godt nok til tallene fra de andre byene da man vedtok dette, sier oppvekstbyråd Jana M. Hoff (H) i Bergen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Jana Middelfart Hoff (H), som fikk saken i fanget da hun tiltrådte som oppvekstbyråd i januar 2015, har tidligere vist til at mange av de utkastede barna enten ikke har hatt behov for plassen de har mistet, har fått tilbud om ny plass eller har fått den samme plassen tilbake.

LES MER: Dette skjedde med barna som ble kastet ut

Tallene i evalueringen fra byrådet viser at 172 av de utkastede SFO-barna og 14 av barnehagebarna har fått ny plass.

– Det er et stort volum i SFO. Mens vi har nokså god kontroll på hva som har skjedd med barnehagebarna, er det langt mer komplekst i SFO, sier Hoff.

– Målet var at ingen skulle miste plassen. Hva tenker du om at en er så langt unna det målet?

– Jeg tenker at det selvfølgelig er trist. Men jeg tenker også at man ikke kjente godt nok til tallene fra de andre byene da man vedtok dette, sier Hoff.

Varaordfører hos forbildet visste ikke om utkastelser

Det gjorde imidlertid ikke den politiske ledelsen i andre storbyene selv heller.

Da NRK ba om tallene fra Oslo, der 225 barnehagebarn er kastet ut siden 2012, brukte byrådet flere uker på hente dem inn fra de ulike bydelsadministrasjonene.

I Trondheim, som kastet ut 58 barnehage- og SFO-barn siste halvår i 2014, og var Bergens inspirasjon da de innførte ordningen, ble varaordføreren overrasket over at de i det hele tatt hadde kastet ut barn.

LES OGSÅ: – Andre er like forvirret som oss

Trond Øverli, styrer i Olsvik barnehage

VEMODIG: Trond Øverli, styrer i Olsvik barnehage, sier det er vemodig å gi barn beskjed om at de ikke lenger får gå i barnehagen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Selv om mange av barna har fått nye plasser eller sin gamle tilbake, har flere vært kritiske til utryggheten det skaper å rive barna opp fra miljøet sitt selv for kortere perioder.

Etter at NRK har omtalt saken, har også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) slått fast at det ikke er lov å nekte å ta inn barnehagebarn av foreldre som ikke har gjort opp for seg.

Han har også presisert at betalingsmisligholdet må være vesentlig dersom barn skal kunne kastes ut fra barnehage og SFO.

LES OGSÅ: Krever at staten betaler for utkastede barn

Bergen myker opp reglene

Dette må byer som Stavanger, Oslo, Trondheim og Bergen, sammen med en rekke mindre norske kommuner landet over, nå ta konsekvensen av.

I Bergen legger oppvekstbyråd Hoff frem et forslag om oppmykning av ordningen.

Torbjørn Røe Isaksen

MYKER OPP: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tvinger norske kommuner til å myke opp reglene for foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Foto: Marte Garmann / Kunnskapsdepartementet

– Vi ser at ting ofte tar tid når det skal behandles sentralt, og vi ser et behov for å handle nå. Det har vært en del barn som har blitt affisert av dette her, og vi må rett og slett gripe inn nå, sier Hoff.

Alle de kommunale barnehagene og SFO får endret vedtektene sine på følgende punkter:

  • Oppsigelse av barnehage- og SFO-plass kan først skje etter tre måneders manglende betaling.
  • Selv om foreldrene skylder kommunen penger, skal kommunen tilby barnet plass innen neste hovedopptak er gjennomført.

Punkt 2 er en direkte konsekvens av kommunens plikt etter barnehageloven.

Utdanningsdirektoratet vurderer også å pålegge kommunene å tilby ny barnehageplass til de utkastede barna med en gang (gjennom suppleringsopptak), i stedet for å vente til hovedopptaket.

Retten til ny plass uavhengig av gammel gjeld, omfatter ikke SFO. Der vil foreldre fortsatt måtte gjøre opp for seg før barnet slipper inn.

LES OGSÅ: Skrev brev til kommunen: «Sara tar straffen for våre handlinger, og slutter på SFO»