– Vi vil ikke være moralpoliti

... men De Kristne hevder likevel å være partiet for de som ikke syns Krf er konservativt nok.

De Kristne

DE KRISTNE: Førstekandidat for Hordaland, Trine Overå Hansen, har vært på fylkestinget for Krf. Hun meldte overgang til De Kristne da hun følte Krf gikk i en retning som ikke var konservativ nok.

Foto: Runa Victoria Engen

Trine Overå Hansen er De Kristne sin førstekandidat i Hordaland. Listetoppen satt i fylkesstyret til Krf da hun fikk nok. Hun gikk over til De Kristne i mars.

– Jeg mente at vi skulle stå for de kristne kjernesakene og ikke gi etter i ett og alt. Vi var et par stykker i fylkestinget som ville at Krf skulle gå i en mer konservativ retning, sier Overå Hansen.

Men andre i partiet dro i en annen retning.

Partiet De Kristne sin representant i Hordaland får 30 sekunder.

30 SEKUNDER: De Kristne sin listetopp i Hordaland fikk 30 sekunder til å overtale hordalendinger til å stemme på partiet.

Islamkritisk

– De Kristne blir beskrevet som et islamkritisk parti. Er du komfortabel med det?

– Ja vi er veldig kritiske til Islam som religion og ideologien som ligger bak, men vi er ikke kritiske til alle muslimer, sier førstekandidaten.

Da Krf ville fjerne kravet om at tillitsvalgte må være kristne, og åpnet for at muslimer kunne få plass i partiet, strittet hun imot.

– Jeg mener at kristne har grunnleggende forskjellige verdier i forhold til Islam. Krf ble startet fordi man ønsket flere kristne på Stortinget. Da blir det feil, sier hun.

Vil ta omkamp på homofile ekteskap

Hvis vi ikke setter en grense kan det neste bli flerkoneri.

Trine Overå Hansen vil ikke la homofile gifte seg

– Det skal være frihet for alle, men vi kan ikke kalle det et ekteskap. Vi vil ikke være moralpoliti, sier Overå Hansen om homofilt ekteskap.

I valgprogrammet til De Kristne står det at de forholder seg til at enkelte par velger å bo sammen uten å være gift. Dersom samboere får barn, bør det finnes gode lover som sikrer dem felles foreldreansvar og mekling ved samlivsbrudd.

Dette er i stor grad likt ekteskapsloven, men de ønsker ikke å gi samboere rett til å adoptere.

Om homofile og lesbiske skriver de at «samlivsformer som ikke naturlig involverer barn, mener vi tilhører den private sfære, og trenger ikke anerkjennes eller reguleres av lovverket».

– Alle kan gifte seg

– I Norge følger det en rekke rettigheter med det å bli gift. Skal ikke alle ha krav på like rettigheter?

– Jo, og alle har like rettigheter til å gifte seg. Men vi kan ikke plutselig bestemme hva vi skal kalle et ekteskap. Hvis vi ikke har noen grenser, kan det neste bli bigamilov, sier Overå Hansen.

Hun begrunner det med at man i dag har mange flyktninger fra land med flerkoneri.

Ambisjonene til De Kristne er å komme i flertallsregjering med Høyre og Frp. Da ønsker de en utredning av kjønnsnøytralt ekteskap og hva det har gjort med samfunnet vårt.

De Kristne

ALLE KAN: ...gifte seg, sier Trine Overå Hansen, men bare med en av det motsatte kjønn.

Foto: Runa Victoria Engen

Vil forby abort

Listetoppen mener standpunktet om homofilt ekteskap er dannet ut fra barnas beste, og at barnas beste er å ha en mor og en far som er gift. De Kristne har og satt i valgprogrammet at de ønsker å forby abort.

– Det er ikke slik at vi vil forsøke å forby abort ved første sving, men vi ønsker å sette en tidligere grense for når man kan ta abort, både selvbestemt og med abortnemd, sier listetoppen.

I dag kan man ta selvbestemt abort fram til uke 12, og søke om lov til å abort fram til uke 22. Helsedirektoratet satte ned en ekspertgruppe for å se om ny teknologi og behandling av fortidligfødte gjør at grensen bør flyttes nedover. Gruppen kom fram til at dagens ordning bør stå.

– Et barn tilhører ikke mors kropp, uansett når i svangerskapet det er snakk om. Det er et selvstendig individ, sier Overå Hansen.

– Bør ikke provosere

– Dere er mot kjønnsnøytralt ekteskap. Dere vil forby abort. Dere mener Norge må gi sin fulle støtte til Israel og ikke anerkjenne Palestina, og dere er kritiske til Islam. Dette er meninger som vil provosere og stenge ute mange?

– De verdiene vi står for er de som har bygget det norske samfunnet. Det burde ikke være provoserende for det norske folk.

Les mer om De Kristne og partiprogrammet på deres nettsider.