Damsgårdstunnelen open igjen

Damsgårdstunnelen på rv. 555 er opna igjen. Den var stengd ein kort periode grunna bilberging.