Dagens vestlandsrevy

Vanleg astmamedisin kan hjelpa mot Parkinsons sjukdom, kamp om kundane i og utanfor Førde sentrum og vestlandsvéret kan bli ein fordel for nordmennene under sykkel-vm. Sjå Vestlandsrevyen torsdag med Jan Børge Leirvik i studio.

Bergensforskarar har funne ut at vanleg astmamedisin kan hjelpa mot Parkinsons sjukdom, det brygger til kamp om kundane i og utanfor Førde sentrum og landslagssjefen trur vestlandsvéret kan bli ein fordel for nordmennene under sykkel-vm. 
Sjå Vestlandsrevyen torsdag med Jan Børge Leirvik i studio.