Dagens vestlandsrevy

Frisk debatt om bru over Bjørnefjorden, unge som ikkje får bygga i strandsona i utkantkommunar og NSB sin kanskje mest trufaste lokførar. Dette ser du i kveldens utgåve av Vestlandsrevyen.

Frisk debatt om bru over Bjørnefjorden, unge som ikkje får bygga i strandsona i utkantkommunar og NSB sin kanskje mest trufaste lokførar. Dette ser du i denne utgåva av Vestlandsrevyen.