CO2- FANGST PÅ MONGSTAD:

Regjeringen legger opp til å benytte 25 millioner kroner fra statens side i vedlikehold, modifikasjoner og videreutvikling av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad. Dette skal blant annet muliggjøre videreutvikling av det ledige arealet på Mongstad for mindre teknologitesting i mindre skala.

Statoil Mongstad
Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix