Carte Blanche truer med å flytte fra byen om ikke myndighetene legger pengene på bordet

Kulturinstitusjonen har siden 1989 hatt midlertidige lokaler. Nå krever de at myndighetene en gang for alle sier ja til at Sentralbadet blir byens nyeste kulturscene.

Carte Blanche truer med å flytte fra byen om ikke myndighetene legger pengene på bordet

KAN FLYTTE: Carte Blanche truer med å flytte fra byen om ikke myndighetene legger pengene på bordet.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Planene for å omgjøre det tidligere svømmeanlegget Sentralbadet til nytt scenekunsthus er for lengst spikret.

Men manglende finansiering flytter de vidstrakte planene ut i det blå. Dermed risikerer det nasjonale dansekompaniet Carte Blanche og BIT Teatergarasjen å stå uten egnet sted å være.

Søndag kveld samler en rekke aktører som er tilknyttet kulturfeltet i Bergen til folkemøte. De krever politisk handling.

– Vi opplever det som en skam at man ikke tar ordentlig vare på institusjoner man heier frem på andre måter, men ikke tilbyr dem ordnede forhold å jobbe under, sier Mathias Stoltenberg, danser ved Carte Blanche og én av de syv initiativtakerne.

Pengemangel

Årsaken til at ombyggingen ikke er igangsatt, er mangelen på penger. Prosjektet har en totalramme på 730 millioner kroner.

Anlegget, som skal innrettes for fremtidig bruk for Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, skulle finansieres ved at staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune alle gikk inn med en tredel hver.

Sentralbadet i Bergen

SENTRALBADET: Årsaken til at ombyggingen ikke er igangsatt, er mangelen på penger. Prosjektet har en totalramme på 730 millioner kroner.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

I fjor forpliktet regjeringen å gå inn med 230 millioner kroner til en nedskalert versjon av prosjektet, mot at fylke og kommune går inn med samme sum.

Kommunen takket og la penger på bordet, men fylkesrådmannen i Hordaland ville ikke innstille på penger til nytt scenekunsthus i Sentralbadet da han la frem budsjettet i fjor.

Det endte med at fylkespolitikerne i desember bevilget fem millioner kroner til ny scene uten å nevne Sentralbadet med et ord, slik BT skrev i fjor.

Bjørnar Haveland, en av arrangørene bak kveldens arrangement forteller at de har invitert folk for å vise det brede arrangemnetet blant innbyggerne i Bergen.

– Vi ville vise at det er stort engasjement rundt denne saken fra forskjellige deler av byen og kulturlivet, sier han.

Mathias Stoltenberg, danser i Carte Blanche

PENGEMANGEL: Mathias Stoltenberg, danser i Carte Blanche håper fylkeskommunen vil trå til med penger, slik at de kan få bli værende i Sentralbadet.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Håper fylket vil trå til

Carte Blanche kan ifølge utleier være husløse ved neste årsskifte, og kan måtte vurdere å flytte virksomheten med 30 ansatte fra Bergen, skiver scenekunst.no.

– Vi trenger et hus som gjør kunsten tilgjengelig for kulturlivet i Bergen, sier Haveland.

Men initiativtakerne har ingen formening om hvordan pengeknipen skal løses. Mathias Stoltenberg håper at fylket vil komme sterkere på banen, med henvisning til støtten på fem millioner kroner.

We are in this together

CARTE BLANCHE: Dansekompaniet, Carte Blanche, her fra dansefestivalen Barents i Hammerfest.

Foto: Ksenia Novikova / nrk

Vil stanse arbeidet

Mandag har Carte Blanche kalt inn til ekstraordinær generalforsamling.

Forrige uke varslet dansekompaniet at de vil stanse arbeidet med nye produksjon om de nå ikke får en avklaring. I ytterste konsekvens vil de true med å flytte fra Bergen.

– Vi har utøvere og ansatte i administrasjon som står uten et sted å være. For meg handler dette vel så mye om hvordan Bergen fremstår som kulturby, sier Stoltenberg.