NRK Meny

BYRÅDET VIL ENDRA REGLANE:

Oppvekstbyråd Jana Midelfart Hoff (H) går inn for å endra Bergen sine reglar for foreldre som ikkje betalar for barnehageplassen sin. Fylkesmannen, Utdanningsdirektoratet og kunnskapsministeren har slått fast at reglane er i strid med barnehagelova. Bergen vil ikkje lenger stilla krav til at familiane må betala ned gjeld før barna kan få ny plass.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik