BYRÅDET SNUR I BASSENGSAK:

I budsjettet foreslo byrådet å stenge bassengene i bydelene i Bergen for ikke-svømmeklubbmedlemmer. Det har møtt sterke reaksjoner, og nå blir kritikerne hørt, skriver BT. – Initiativet har vært enormt, og vi i byrådet bestemte oss for å se på saken på ny. Vi ønsker nå å gi et ikke-medlemsbasert tilbud i et bestemt tidsrom lørdager og søndager, sier idrettsbyråd Helge Stormoen.