Bygningsbrann i Bergen

Naudetatane rykker ut til Falsens vei på Wergeland i Bergen, der det er meldt om brann i ein bygning.