KrF ble enig med byrådet, men ikke seg selv

KrF fortsatte å spre forvirring når de i dag sikret flertall for bybanetunnel. – Bryggen er den beste løsningen, sier gruppelederen. – Tunnel er det beste for byen, sier byråden.

Moltu, Ulstein, Stolt-Nielsen

ENIG OM TRASÉ: Marita Moltu og Dag Inge Ulstein fra KrF gikk med på byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsens (t.h.) trasevalg.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Kjøttbasaren og Finnegaarden

TUNNEL HER: Høyre og Frp har gått inn for tunnel her i Finnegårdsgaten, eller i Vetrlidsallmenningen på andre siden av Kjøttbasaren (t.h.). Nå gjør KrF det samme.

Foto: Espen Hobbesland / NRK

– Vi stemmer primært for Bryggen, fordi vi mener det er den beste løsningen. Men nå har vi kommet med en løsning som sikrer punktet om kontinuerlig utbygging av Bybanen, sier gruppeleder Marita Moltu (KrF).

Høyre, KrF og Frp kalte inn til en pressekonferanse på rådhuset i dag. Der kom det frem at KrF etter mye frem og tilbake nå vil stemme for å legge Bybanen i tunnel gjennom Bergen sentrum.

I forhandlingene med de to andre byrådspartiene Høyre og Frp har KrF fått inn et punkt om at tilleggsutredningene av tunnelinnslaget i Vetrlidsallmenningen skal fremmes som en egen sak for bystyret.

Innstilling Bybanen

INNSTILLINGEN: KrF går med på å stemme for bybanetunnel, etter å ha fått inn et nytt punkt om at tilleggsutredningene skal fremmes som egen sak for bystyret (punkt 1).

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Den store forskjellen er at dette legges frem som egen sak for bystyret. Tunnelen i Vetrlidsallmenningen er ikke utredet på samme måte som andre deler av strekningen, sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

Dette vil imidlertid ikke føre til at bystyret vil ta stilling til saken om trasevalg på nytt. Dermed er det klart at det kun er traseen med tunnel ved Kjøttbasaren bergenspolitikerne nå går videre med.

Heftig debatt

Det har lenge vært heftig diskutert i bergenspolitikken om Bybanen til Åsane skal legges over Bryggen eller i tunnel gjennom sentrum.

Fra mars 2013 til mai 2014 har dette skjedd:

Slaktes av fagfolk og antikvarer

Motstanderne av tunnelalternativet mener sentrum betjenes dårligere kollektivmessig og frykter for kulturminnene, mens motstanderne av Bryggen-løsningen frykter for verdensarvstatusen og lengre reisetid.

KrFs byråd Filip Rygg gikk nylig av fordi han ikke kunne stå inne for løsningen med tunnel ved Kjøttbasaren, som byrådskollegaene Høyre og Frp har gått inn for.

Anbefalar Bybane over Bryggen

VRAKES: Bybanen vil ikke gå over Bryggen i Bergen.

Foto: Norconsult

Dermed var det ventet at de trengte støtte fra Arbeiderpartiet for å få flertall for tunnelen. Men nå støtter altså KrF de to partiene i trasevalget, selv om Marita Moltu presiserer at de helst ønsker banen over Bryggen.

KrF sier de med dagens endringer i saksinnstillingen er med på å sikre kontinuerlig utbygging av Bybanen i Bergen.

Tunnelen ved Kjøttbasaren har møtt sterk motstand hos fylkeskonservatoren, byantikvaren og deler av den politiske opposisjonen.

Fagfolkene slår fast at risikoen er stor for kulturminner og bygninger rundt Bryggen og Finnegården. Selv om Moltu viser til at 14 av 15 av fagrapportene er negative til tunnelen, og KrF primært vil stemme for Bryggen-løsningen, kalte partiet i dag den oppdaterte tunnelinnstillingen det beste for Bergen og Bybanen.

– Vi mener dette er en god innstilling til beste for Bybanen, for bybaneutviklingen videre og til det beste for byen, sier byråd Dag Inge Ulstein (KrF).