NRK Meny
Normal

Bybanen får kritikk etter ulukka i Kaigaten

Statens havarikommisjon har granska ulukka i Kaigaten der bybanen og ein lastebil kolliderte. Både Bybanen AS og driftselsskapet får kritikk.

bybanekollisjon

KOLLISJON: Fleire ruter blei knust på sida av bybanevogna under ulukka. To personar blei sendt til legevakta.

Måndag 26. mai 2014 kolliderte ei bybanevogn og ein lastebil i krysset Kaigaten og Peter Motzfeldsgate i Bergen. To personar blei lettare skadd og sendt til legevakta etter ulukka

No er rapporten frå Statens Havarikommisjon for Transport klar. Dei skildrar ulukka som alvorleg, og rettar kritikk på to punkt:

  • Utforminga av krysset Kaigaten/Peter Motzfeldtsgate er ikkje optimal.
  • Opplæringa av bybaneførarane kan bli betre.

Utfordrande kryss

I rapporten skriv Havarkommisjonen at det er avgrensa plass for større køyretøy i krysset, samtidig med passerande bybanevogner.

Bybanen krasj

TOK SIDA: Slik stod lastebilen i bybanesporet då ulukka skjedde.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Dei skriv vidare at krysset ikkje har markert skilje mellom køyrefelta, noko som var ein føresetnad i risikoanalysen av den prosjekterte løysinga.

Ifølgje rapporten har fleire førarar omtalt Kaigaten som ein utfordrande plass å køyre med tanke på mjuke trafikantar. Mange syklistar og fotgjengarar brukar dette området, og rett før ulukkestaden er det eit naturleg krysningspunkt for fotgjengarar, sjølv om dette ikkje er markert som gangfelt.

Kommisjonen rår Bybanen AS og Statens vegvesen til å greie ut om det er mogleg å gjennomføre endringar som kan redusere faren for nye samanstøyt.

Meiner opplæringa kan bli betre

Knust Bybane-vogn

KNUST: Sida på Bybanen blei skrapa opp i kollisjonen.

Foto: Tim Wassmo / NRK

Undersøkingane etter ulukka 26. mai syner også at opplæringa av bybaneførarane kan bli betre med tanke på å observere, forstå, føresjå og handtere ulike trafikksituasjonar.

Statens Havarikommisjon for Transport rår driftselskapet Keolis AS til å styrke opplæringa av bybaneførarane.

Keolis Norge AS opplyser at det i seinare tid har vore ei endring av opplæringa, der den teoretiske opplæringa er redusert, medan den praktisk køyretreninga er styrka.

Bybanen kollidert også med ein lastebil i Bergen sentrum på same staden, 2. mai 2015.

Siste video

Programleder: Jan Børge Leirvik
Lars Vaular, Nordvegen, Marius Neset, Terje Isungset og Eivør underholdt tusenvis på Torgallmenningen.
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen møtte NRKJ-leder Richard Aune.