Bybane-sjefen: Bybanen til Åsane bør komme først

Bybanetraseen til Åsane kan vanskelig knyttes sammen med Fyllingsdalen-traseen, og finansieringen kan bli et problem, frykter bybane-sjefen. Han er redd Bergen ikke vil få statlig finansiering av banen mot nord.

Bybanen Paul M. Nilsen

HIT, MEN IKKE LENGER?: Bybane-sjef Paul M. Nilsen frykter prioriteringen av Fyllingsdalen betyr at de vel 40.000 innbyggerne i Åsane ikke får noen bybane – i alle fall ikke i tradisjonell forstand.

Foto: Marit Hommedal (NTB Scanpix) / Stanley Hauge (Hordaland fylkeskommune)

I går offentliggjorde byrådet at de endrer bybaneplanene sine, og går for trasé til Fyllingsdalen før Åsane. Forslaget ser ut til å få flertall i bystyret i Bergen, og fylkespolitikerne er heller ikke ventet å stikke kjepper i hjulene.

Martin Smith Sivertsen og Henning Warloe

PRIORITERER NYTT: Byutviklingsbyråd Henning Warloe og byrådsleder Martin Smith-Sivertsen fortalte i går at de vil bygge bybane til Fyllingsdalen før Åsane.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Men ikke alle jubler over byrådets kursendring. Arbeiderpartiet er blant dem som mener Åsane blir forbigått. Og nå får de støtte av bybane-sjef Paul M. Nilsen, administrerende direktør i Bybanen AS.

– Jeg har litt blandede følelser. Jeg hadde håpet at Åsane skulle komme først, fordi det er der behovet er størst. Men det er jo selvfølgelig bra at bybaneutbyggingen fortsetter, sier Nilsen.

Han sier Bybanen AS ikke visste om byrådets planer, og at gårsdagens offentliggjøring kom overraskende på.

– Vi har selvfølgelig hatt en viss faglig kontakt, men vi har ikke hatt noe kontakt i forbindelse med denne kunngjøringen, sier Nilsen.

T-bane kan bli eneste alternativ til Åsane

Nilsen er tidligere rådmann i Hordaland fylkeskommune, og tok i 2012 over som administrerende direktør i Bybanen AS.

Vi kan ikke lage en løsning i sentrum for bane vestover uten å vite hvordan banen nordover skal bevege seg gjennom sentrum.

Paul M. Nilsen, adm. dir. i Bybanen AS

I et intervju med Bergens Tidende i oktober i år uttalte bybane-sjefen at det ikke er mulig å legge bybanetraseen gjennom sentrum hvis det bygges mot Fyllingsdalen først.

– Vi kan ikke lage en løsning i sentrum for bane vestover uten å vite hvordan banen nordover skal bevege seg gjennom sentrum, sa Nilsen.

– Ja, det mener jeg jo egentlig fremdeles. At det bør man vite. Men hvis man ser for seg at banen mot nord skal være en annen type bane, slik jeg har hørt via media, så kan det jo tenkes at de kan ses uavhengig av hverandre, sier Nilsen.

Paul M. Nilsen

SKEPTISK: – Jeg hadde håpet at Åsane skulle komme først, fordi det er der behovet er størst, sier Paul M. Nilsen, adm. dir. i Bybanen AS.

Foto: Stanley Hauge / Hordaland fylkeskommune

Han viser til at byrådsleder Martin Smith-Sivertsen i går tok til orde for en «t-baneløsning» til Åsane, med lang tunnel i Peter Motzfelds gate ved Lille Lungegårdsvann.

– Men hvis det skal være en bybane-løsning mot nord, så vil vest legge premisser for nordløsningen som man vil måtte forholde seg til senere. Det beste hadde vært om man visste hvordan det skulle se ut i sentrum for begge løsningene.

– Betyr det at byrådet nå låser seg til en lang tunnel i Peter Motzfeldts gate for banen til Åsane?

– Man starter jo nå en reguleringsplan, og det er litt tidlig å være bastant. Men det er jo en mulighet, sier Nilsen.

Ikke trygg på å få penger av staten

Bybane-sjefen mener altså at bybanebygging til Fyllingsdalen først vil gjøre at man ikke kan bygge det han definerer som en bybane til Åsane. Dessuten kan det bli problemer med finansieringen nordover, frykter han.

Jeg er ikke helt trygg på at den ordningen fortsetter til evig tid.

Bybane-sjef Paul M. Nilsen om 50 prosents-støtten fra staten

– Regjeringen har jo lagt opp til en løsning der man kan få 50 prosent av godkjente byggekostnader dekket av staten. Jeg er ikke helt trygg på at den ordningen fortsetter til evig tid, men det gjenstår jo å se.

– Du frykter staten vil ta halvparten av kostnadene til Fyllingsdalen, men ikke til Åsane?

– Kanskje vil det gå bra, og man vil få dekket begge deler. Men dette er jo en budsjettpost, ikke en rettighet, og budsjettposter har jo den ulempen med seg at det hender de går tomme, sier Nilsen.

Byrådslederen: – Gode signaler fra regjeringen

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H), som sammen med partikollega og byutviklingsbyråd Henning Warloe i går fortalte om byrådets kuvending, frykter ikke at Åsane-banen vil bli stemoderlig behandlet av staten.

Martin Smith-Sivertsen

HAR FÅTT GODE SIGNALER: Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen frykter ikke at statsstøtte til bane mot Åsane vil utebli.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Det har jo vært en veldig klar satsing fra den borgerlige regjeringen, på at man ønsker å gå inn og støtte storbyene i denne typen kollektivtiltak. Så der har vi jo fått veldig gode signaler, sier han.

Byrådslederen mener det ikke var naturlig å involvere Bybanen AS og søsterselskapet Bybanen Utbygging før de gikk ut med nyheten.

– Dette går på regulering, og det arbeidet bybanekontoret gjør må komme i kjølvannet av dette, sier Smith-Sivertsen.

– Låser dere dere nå til lang tunnel i Peter Motzfeldts gate for banen til Åsane?

– Peter Motzfeldts gate er ett alternativ, og vi vil gjerne se på andre alternativer for lang tunnel i området. Men dette er et relativt tidlig tidspunkt å vurdere det på. Fordi man bygger til Fyllingsdalen først, så har man anledning til å se på litt alternativer i forhold til Åsane.

– Sett at bystyret går bort fra lang tunnel, og for eksempel vil ha banen over Bryggen. Tror du det er mulig å forene nordgående og vestgående bane i Bergen sentrum?

– Det har jeg ikke tenkt på. Jeg anser alternativet over Bryggen som veldig urealistisk, sier Smith-Sivertsen.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon